Art.nr. 181030

Kiesol

Oplosmiddelvrij, verstevigend verkiezelingsconcentraat 1K

Dealer zoeken

Hier vindt u dealers bij u in de buurt

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

Hoedanigheid / kleur kleurloos tot geelachtig
Dichtheid (20°C) Ca. 1,15 g/cm³
pH-waarde ca. 11
Versteviging ≤ 5 N/mm²
Waterafstootbaarheid w < 0,5 kg/(m²*h0.5)
Dampdoorlatendheid > 90%

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden binnen en buiten
 • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht drukloos tot doorvochtingsheidgraad 80%
 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%
 • Grondering tegen negatieve vochtinwerking
 • Oppervlakteverbetering

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Verstevigend
 • Poriënverdichtend
 • Waterafstotend
 • Muurzoutenremmend
 • Verbetert de hechting, slijtvastheid en oppervlaktestevigheid
 • Verhoogt de bestendigheid tegen chemische aantasting
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

    

   Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

   Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel.

   Grondering tegen negatieve vochtbelasting

   De ondergrond moet schoon zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

   Oppervlakteverbetering

   De ondergrond moet schoon zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

  • Voorbereidingen

   Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

   Het injectiegebied ten minste 30 cm boven en onder de rij boorgaten afdichten (Kiesol MV 1:1 en starre afdichtingslurry).

   Boorgaten maken:

   Diameter 12 - 30 mm, afstand 10 - 12,5 cm, hellingshoek ca. 45 °, boordiepte tot ca. 5 cm voor het einde van de wand.

   Bij wanden, dikte > 0,6 m, verdient het de aanbeveling de boorgatenreeks aan beide zijden te plaatsen.

   Spouwmetselwerk met BSP 3 of BSP 6 (Boorgatenvuller) voorinjecteren.

   Gevulde boorgaten opnieuw perforeren nadat de BSP is uitgehard.

   Wachttijd voor vervolgwerkzaamheden 7 dagen.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
  • kwasten/ boorgatenvulling/injectie onder druk/ lagedruk spuiten/-sproeien
  • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

   - Drukloos (doorvochtigingsgraad < 80%):

   geschikte voorraadtank, bijv. Kiesol doseerkoker (art.nr. 417301) eventueel meerdere malen vullen tot verzadiging.

   - Lage druk (doorvochtingsgraad < 95%):

   Met geschikt injectiegereedschap en injectienippels injecteren.

    

   Grondering tegen negatieve vochtbelasting

   Breng het materiaal in delen, tot aan verzadiging, aan.

   Indien nodig: sterk absorberende ondergronden vooraf bevochtigen met water.

    

   Oppervlakteverbetering

   Breng het materiaal in secties aan.

   De behandeling net zo lang herhalen (nat-in-nat) tot er geen materiaalopname meer is vast te stellen.

 • Verwerkingsinstructies
  • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    

   Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

   Na het injecteren de boorgaten vullen met Boorgatenvuller.

   Niet geschikt voor injecties in cellenbeton, gips en leem.

    

   Grondering tegen negatieve vochtbelasting

   Overtollig materiaal direct verwijderen.

   Laat de grondlaag niet opdrogen.

   Volgende behandelingen nat-in-nat, binnen de reactietijd, uitvoeren.

    

   Oppervlakteverbetering

   Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

   Niet ter verbetering van oppervlakken waaraan optisch hoge eisen worden gesteld.

   Het verdient de aanbeveling een proefvlak op te zetten.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten/ boorgatenvulling/injectie onder druk/ lagedruk spuiten/-sproeien
  • Kwast, gloriaspuit, airless spuitapparatuur, gietbeker, lagedruk injectiegereedschap
   Verdere informatie in het gereedschapprogramma

  • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

   Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

 • Verbruik
  • afhankelijk van de toepassing / m²
  • Curatieve dwarsdoorsnedeafdichting:
   ca. 1,5 kg/m per 10 cm wanddikte (kan afhankelijk van de porositeit van het metselwerk aanzienlijk variëren)
   Grondering:
   ca. 0,1 - 0,3 kg/m² (1 : 1 met water verdunnen)
   Oppervlakteverbetering:
   ca. 0,2 - 0,4 kg/m²

 • Algemene instructies
  • Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

   Opmerking met betrekking tot injectietechniek voor de verwerking met en van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport WTA-merkblad 4-10 in acht nemen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.