©

Betonbescherming en instandhouding

Niets is eeuwig

Ondanks de bijzondere eigenschappen en hoge kwaliteit van beton kan echter schade ontstaan, die onderhoud, reparatie en bescherming noodzakelijk maakt. Bij de oorzaak van schade aan beton moet men onderscheid maken tussen milieutechnische aspecten en productiefouten. Invloeden van het milieu kunnen zijn afvalgassen, zure regen, vorst en dooizout. Hierdoor worden de chemische eigenschappen dusdanig veranderd dat de wapening in het beton kan gaan roesten. Krimpscheuren, gaten, grindnesten en onvoldoende betondekking zijn typische productiefouten die eveneens kunnen bijdragen aan corrosie van de wapening.

Omdat er veel schadeoorzaken en schadevormen aan gewapende betonconstructies zijn, zijn er al vele jaren verschillende instandhoudingsprincipes. Deze vindt u bijvoorbeeld in de CUR-aanbevelingen en in de Europese normenreeks NEN-EN 1504 “Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies”.

Niet alleen een goede planning (ontwerp en constructiedetails) heeft en grote invloed op de duurzaamheid van een gebouw, maar natuurlijk ook de keuze van bouwmateriaal en de zorgvuldigheid bij de uitvoering van de werkzaamheden.

De NEN-EN 1504-3 regelt producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies voor constructieve en niet-constructieve reparatie. Welke situatie betrekking heeft op het object, moet door een deskundig ontwerper worden beoordeeld. Van doorslaggevend belang hiervoor is de stabiliteit van de vastgestelde levensduur van een bouwwerk of gebouw.

Hoogwaardige impregneringen of scheuroverbruggende coatings van Remmers verhogen de bescherming van het beton tegen indringing van CO2 en zouten die de wapening aantasten.

Veel schade aan beton ontstaat als gevolg van scheurvorming en holle ruimtes, omdat hierdoor schadelijke stoffen kunnen indringen. Deze schadelijke invloeden hebben effect op de functionaliteit en veiligheid van beton en verminderen hierdoor de draagkracht aanzienlijk.

Betonbescherming en instandhouding

35 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 108425

Vezelversterkte PCC/SPCC (RM/SRM) voor constructieve reparatie van betonconstructies

Art.nr. 687101

Zeer flexibel PU injectiehars 2K, D-I (P)

Art.nr. 687601

Snel expanderend PU-injectieschuimhars 2K, SPUR, D-I (P)

Art.nr. 687001

Flexibele, vochtreactieve 1K PU injectiehars, D-I (P)

Art.nr. 047611

Zeer fijne twee-componenten injectielijm

Art.nr. 064230

Grondering met hydrofoberende werking

Art.nr. 297613

Extreem elastische muur- en gevelverf

Art.nr. 091901

Corrosiebeschermende toeslagstof voor Betofix RM / Betofix R2

Art.nr. 108705

Minerale corrosiebescherming en aanbrandlaag

Art.nr. 055625

Gietbeton, zeer sterk met zwelvermogen

Art.nr. 109225

PCC (RM) snelle-reparatiemortel voor de reparatie van betonconstructies

Art.nr. 109306

Snelle-reparatiemortel PCC (RM) voor de reparatie van betonconstructies