©

Reiniging met peel-off pasta's

Emissievrije reiniging van natuursteen oppervlakken, zonder aantasting van de ondergrond

De laatste jaren zien we terecht een toegenomen bewustwording van de schadelijke uitstoot die gepaard gaat met gevelreiniging. Daarbij ontstaat de vraag of door reiniging zware metalen – in welke vorm dan ook – vrijkomen in de atmosfeer. Een goede methode om te verhinderen dat vervuilende stoffen vrijkomen tijdens het reinigingsproces is het gebruik van een peel-off pasta.