©

Tijdelijke bescherming tegen schimmel en blauwschimmel

Tijdelijke bescherming van rond hout en gezaagd hout

©

Vers hout - Een paradijs voor schimmels

In de actueel geldende DIN 68800-norm wordt verwezen naar een mogelijke aantasting door rot veroorzakende schimmel.
Maar wat met schimmels die het hout geen schade toebrengen, maar die tot ontsierende verkleuring of een ongezonde biologische groei kunnen leiden? Hiermee wordt blauwschimmel en fungus bedoeld. In DIN 68800 wordt in deel 1, punt 1 Toepassingsbereik vermeld: "De tijdelijke bescherming van rond hout en gezaagd hout tegen houtverkleurende schimmel, ook tijdens de opslag voorafgaand aan de verwerking, wordt in deze norm niet behandeld."

Wetenswaardigheden over schimmels

Schimmelvorming is ook mogelijk op droog hout, wanneer omwille van een verhoogde lucht- of bouwvochtigheid een hogere oppervlaktevochtigheid ontstaat. Gedetailleerde informatie over het voorkomen van schimmelvorming vindt u bijvoorbeeld terug
in het gegevensblad "Voorkomen van schimmelaantasting op geverfde oppervlakken in de open lucht" van de DGfH (Duits Centrum voor houtonderzoek).

Schimmels hebben dus geen hoge houtvochtigheid nodig, zoals wel het geval is voor rot veroorzakende schimmels. Een hoge relatieve luchtvochtigheid in de omgeving is al voldoende. Dit leidt automatisch tot een verhoging van de vochtigheid op het houtoppervlak. Dit zet onder bepaalde omstandigheden de deur wagenwijd open voor schimmelvorming. Bijvoorbeeld wordt technisch gedroogd constructiehout (in onder meer gelamineerde houtconstructies, tengels) ingebouwd met een houtvochtigheid van 15 %.

Door een te groot vertrouwen in de technische droging zien velen af van een preventieve chemische bescherming tegen insecten en rot veroorzakende schimmels. Daaropvolgende cement- en binnenpleisterwerken leiden echter tot een sterk verhoogde relatieve luchtvochtigheid in het gebouw, en houtoppervlakken zijn als organisch materiaal een uitstekende drager voor schimmelvorming.

Wanneer een werk defecten vertoont (schimmelvorming voldoet aan die voorwaarde) wordt de uitvoerder van het werk daarmee geconfronteerd. Het causaal verband met de invloed van een andere discipline (zoals het plaatsen van cement) is van ondergeschikt belang.

©

Wat kun je daaraan doen?

Voorkomen is beter dan het gebrek aan tegenargumenten bij de oplevering. Een in de tijd begrensde bescherming tegen blauwschimmel en schimmel is een haalbare methode. Adolit BS 3 biedt een tijdelijke (= in de tijd beperkte) bescherming tegen schimmelgroepen. Dit product is bij het Duitse Federale Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (BAuA) geregistreerd onder N-57877 en is dus vrij verhandelbaar. De verwerking gebeurt door impregneren met een concentratie van over het algemeen max. 3 % (de nauwkeurige bepaling is afhankelijk van de toepassing).
Sta niet toe dat bouwwerven het strijdtoneel van juristen worden. Voorkom problemen voor ze optreden!