• WP DKS [basic]

  Art.nr. 042325

  WP DKS rapid [basic]

  Snel afbindende dichtspachtel

  Variant
  0423 | grijs
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Druksterkte 24 h: > 15 N/mm²
  28 d: ong. 30 N/mm²
  Begin verharding (20°C) Na ongeveer 15 minuten
  Einde verharding (20°C) Na ongeveer 20 minuten
  Dichtheid verse mortel ong. 1,9 kg/ltr
  Hechttreksterkte Gespateld: > 2 N/mm²
  Gespoten: > 1,5 N/mm²
  Consistentie taai plastisch tot spachtelbaar
  Laagdikte In één laag < 50 mm
  Waterdosering 10 - 14% komt overeen met 2,5 - 3,5 ltr/25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Waterdichte, snelle reparatie van beschadigingen en lekkage
  • Negatieve waterdrukspanning tot 1,5 bar (>2 cm laagdikte)
  • Voeg- en oppervlaktespachtel
  • Het maken van een afdichtingskim
  • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken onder maaiveld

  Eigenschappen

  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Snel afbindend
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

    Betonondergronden dienen vooraf geschuurd te worden

   • Voorbereidingen

    Oude stuclagen of verflagen min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Bij de aansluiting wand-vloer de dekvloer ca. 20 cm breed verwijderen.

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

     

    Grondering

    U2_M_127

    Overtollig materiaal direct verwijderen.

    Vervolgwerkzaamheden altijd vers in vers uitvoeren.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • plamuren / met spaan / voegen / afdichtingskim
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Hechtprimer

    Het materiaal als een slurry als aanbrandlaag aanbrengen.

     

    Instandhouding van beschadigingen en onvolkomenheden

    Het materiaal als spachtel in de verse aanbrandlaag eventueel in meerdere lagen aanbrengen.

    Laagdikte één laag < 50 mm.

    De volgende laag aanbrengen zodra de voorgaande niet meer kan worden beschadigd.

     

    Opzetten afdichtingskim

    Het materiaal ter plaatse van de wand-/vloeraansluiting nat-in-nat in de aanbrandlaag opzetten met een straal van 40 - 60 mm.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • plamuren / met spaan / voegen / afdichtingskim
   • menggereedschap, spatel, spaan, vlakspaan, viltplaat

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,7 kg / mm laagdikte / m²
   • ong 1,7 kg/m²/mm laagdikte
    ong. 1,7 kg/m als afdichtingskim

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.