Art.nr. 040525

WP DS [basic]

Starre, minerale afdichtingsmortel voor nieuwbouw

Variant
0405 | grijs
Grootte / hoeveelheid
Dealer zoeken

Hier vindt u dealers bij u in de buurt

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

Buigtreksterkte (28 dagen) ca. 6 N/mm²
Druksterkte (28 dagen) ca. 30 N/mm²
Waterdosering 20-21% komt overeen met ca. 5,0 - 5,3 l/25 kg
Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
Dampdiffusieweerstand µ < 200

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden binnen en buiten
 • Afdichting van reservoirs tegen van binnenuit drukkend water
 • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken onder maaiveld

Eigenschappen

 • Waterdicht onder druk
 • Zeer goede hechting met de ondergrond
 • Dampdoorlatend
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

  • Voorbereidingen

   Bij de aansluiting wand-vloer de dekvloer ca. 20 cm breed verwijderen.

   Hoeken en scherpe randen stomp maken.

   Kim afronden.

   W1-E: Doorvoeren rondom wigvormig afdichten.

   Grondering

   Zuigende, minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • kwasten / spuiten
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C

  • Het materiaal direct na vermenging volledig dekkend aanbrengen.

    

   Bescherming tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond

   Het materiaal in één laag op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    

   Stucen

   Het materiaal op de afdichting als extra slurrylaag aanbrengen en nat-in-nat SP Prep inwerpen.

 • Verwerkingsinstructies
  • Niet verwerken bij directe zoninwerking.

   De maximale totale natte laagdikte mag niet meer dan 5 mm bedragen.

   De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

   De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen beschermen.

   Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

   Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten / spuiten
  • Mengapparaat, blokkwast, slurrybezem

  • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • tegen vocht beschermen
  • houdbaarheid 12 maand
  • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

 • Verbruik
  • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
  • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Laagdiktes en verbruik 

   Belasting

   Minimale laagdikte (mm)

   Verbruik verse mortel (kg/m²)

   Verbruik poeder (kg/m²)

   Opbrengst 25 kg (papieren zak) (m²)

   Watertanks met dieptes tot  10 m

   ≥ 3,0

   ca. 6,0
   ca. 5,0
   ca. 5,0


 • Algemene instructies
  • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

   Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

   Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

   Altijd een proefvlak opzetten!

   Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

   Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmers.com

    

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.