©

Afdichting nieuwbouw

DIN 18533 - de nieuwe norm voor afdichting beneden maaiveld

De effectiviteit en bestendigheid van een bouwafdichting hangen af van een deskundige planning en uitvoering. Voor het afdichten van bouwdelen beneden maaiveld bij nieuwbouw hebben ontwerpers en uitvoerders sinds de zomer van 2017 als basis beschikking over de nieuwe DIN 18533-norm.

Met de herstructurering van de nationale normen voor afdichting beneden maaiveld zijn niet alleen in de praktijk bewezen, maar tot nu toe niet normatief geregelde soorten afdichting in de norm opgenomen, maar is er ook een nieuwe, duidelijke structuur gecreëerd.

Indeling:

Deel 1: Voorwaarden, basisprincipes voor planning en uitvoering

Deel 2: Afdichting met baanvormige afdichtingsmaterialen

Deel 3: Afdichting met vloeibaar te verwerken afdichtingsmaterialen

In deel 3 van DIN 18533 worden de voorwaarden voor vloeibaar te verwerken afdichtingsmaterialen vastgelegd. Hiertoe behoren in het bijzonder:

 • Kunststofgemodificeerde bitumen coatings (PMBC)
 • Scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortel (MDS)

Basisprincipes voor de keuze van afdichting

De effectiviteit en betrouwbaarheid van een bouwafdichting kan alleen worden gegarandeerd wanneer de gekozen afdichting voldoende bestand is tegen invloeden en werking van buitenaf. In deel 1 van de norm worden de belangrijkste inwerkingen op een afdichting beneden maaiveld ingedeeld volgens de volgende kenmerken.

Bij een afdichting beneden maaiveld kan water in de vorm van capillair vocht, niet-drukkend water of drukkend water inwerken. Voor het bepalen van de aanwezige waterinwerkingsklasse (Wx-E) zijn de hoogst gemeten waterstand, het terrein, ondergrond en de grondsoort doorslaggevend. Om de doorlatendheid van de grondsoort te bepalen, is in principe de doorlatendheidscoëfficiënt (K-waarde) nodig.

 • W1.1-E

  Bodemvocht / niet drukkend water

  op vloerplaten en wanden beneden maaiveld

 • W1.2-E

  Bodemvocht / niet drukkend water op

  vloerplaten en wanden beneden maaiveld met drainage

 • W2.1-E

  Matige inwerking van drukkend

  water < 3 m diepte beneden maaiveld

 • W2.2-E

  Grote inwerking van drukkend

  water ≥ 3 m diepte beneden maaiveld

 • W3-E

  Niet drukkend water op

  met aarde bedekte plafonds

 • W4-E

  Spatwater en bodemvocht bij spatplinten /

  capillair vocht in en onder muren

Scheurvormingen of verandering in scheurbreedtes vanuit de ondergrond mogen geen schade aan de afdichting veroorzaken. Om met deze betrouwbaarheidscriterium rekening te kunnen houden, definieert de norm vier verschillende scheurklassen (Rx-E) op basis van afdichtingsondergronden. Het afdichtingsmateriaal moet worden geselecteerd op basis van de scheurklasse die voor het object is bepaald. Het afdichtingsmateriaal moet de vereiste scheuroverbruggingsklasse hebben.

Afhankelijk van het gebruik van de ruimte beneden maaiveld moeten de klimatologische omstandigheden of de aanwezige lucht in de ruimte aan bepaalde voorwaarden voldoen. Aan de hand van de indeling voor het gebruik van de ruimte worden het soort afdichting en het toegestane afdichtingsmateriaal bepaald.

©

Remmers afdichtingsproducten wijzen de weg

Met de invoering van de nieuwe DIN 18533 wordt een groot aantal geteste afdichtingssystemen van Remmers normatief vastgelegd. Zo mogen bijvoorbeeld kunststofgemodificeerde bitumencoatings, zoals PBD 2K en BIT K2 van Remmers nu ook als afdichting tegen drukkend water beneden maaiveld worden worden toegepast. Tot nu toe was dat slechts buiten de norm en met specifieke overeentemming mogelijk. Ook de toepassingsgebieden voor scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel (MDS) zijn aanzienlijk uitgebreid. MB 2K van Remmers voldoet aan de testvoorwaarden voor scheuroverbruggend MDS, en is dus niet alleen geschikt voor de speciaal voor sokkels gedefinieerde waterinwerkingsklasse W4-E, maar kan ook zonder speciale overeenstemming worden gebruikt als afdichting tegen bodemvocht en niet drukkend water voor betondelen onder maaiveld.

Dankzij de grote aantal eigenschappen blijft MB 2K van Remmers ook in toepassingsgebieden buiten de norm een klasse apart.

Met de invoering van de nieuwe waterinwerkingsklasse W4-E worden duidelijke eisen gesteld aan producten voor horizontale afdichting in en onder wanden beneden maaiveld. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat de gekozen afdichting een verticaal inwerkende belasting zonder schade moet kunnen afbreken en voldoende schuifsterkte moet hebben tegen horizontale belasting. Aan beide voorwaarden wordt overeenkomstig de DIN 18533 voor scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortels voldaan.

Snel en eenvoudig te verwerken en zeer betrouwbaar bij korte wachttijden zijn de belangrijkste eigenschappen waaraan moderne afdichtingssystemen moeten voldoen. De wens van de meeste applicateurs is dat ze de ene dag de afdichtingswerkzaamheden uitvoeren en de volgende dag verder kunnen werken. Afdichtingssystemen van Remmers voldoen perfect aan deze eisen.

Sokkels en plinten worden doorgaans afgedicht met een minerale afdichtingsmortel. Die hebben echter één groot nadeel: ze hechten uitsluitend op minerale ondergronden. Dit houdt in ze bij nieuwbouw vóór de bitumineuze afdichting beneden maaiveld moeten worden aangebracht. Bij MB 2K is dat anders: dit product combineert de eigenschappen van een scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortel met die van een kunststofgemodificeerde bitumencoating.

Afdichting nieuwbouw

44 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 300801

Speciale grondering voor kritische ondergronden

Art.nr. 301408

Multifunctionele afdichtingscoating Combineert de eigenschappen van flexibele scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel en bitumeuze deklagen

Art.nr. 2088830

Hoogwaardige, scheuroverbruggende, kunststofgemodificeerde, bitumenafdichting met polystyrol, 2K

Art.nr. 507101

Hoogwaardige, met fleece gecoate premium afdichtingstape op basis van NBR-rubber

Art.nr. 500301

Zelfklevende butyl afdichtingsband met vliescoating

Art.nr. 082301

Zwaar te belasten, drielaagse beschermingsmat met ontkoppelingsfunctie

Art.nr. 435101

Speciale flens + lijm voor het afdichten van doorvoeren

Art.nr. 043025

Starre minerale afdichtingsmortel met een hoge sulfaatbestendigheid

Art.nr. 040525

Starre, minerale afdichtingsmortel voor nieuwbouw

Art.nr. 044515

Flexibele afdichtingsmortel 1K

Art.nr. 042925

Snel afbindende slurry en spachtel als afdichtingsmortel met een hoge sulfaatweerstand

Art.nr. 042625

Afdichtingsmortel met een hoge sulfaatweerstand