Art.nr. 042625

WP DS Levell

Afdichtingsmortel met een hoge sulfaatweerstand

Variant
0426 | grijs
Grootte / hoeveelheid
Dealer zoeken

Hier vindt u dealers bij u in de buurt

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

Druksterkte (28 dagen) Ca. 20 N/mm²
Dichtheid verse mortel Ca. 1,9 kg/l
Consistentie Spachtelbaar
Waterdosering 14-15% komt overeen met 3,5-3,8 l/25 kg
Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden binnen en buiten
 • Waterdichte reparatie van beschadigingen en lekkage
 • Voeg- en oppervlaktespachtel
 • Het maken van een afdichtingskim
 • Egalisatie onder waterdichting

Eigenschappen

 • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
 • Zeer goede hechting met de ondergrond
 • Laagdikte in één laag tot 50 mm.
 • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

  • Voorbereidingen

   Verwijder oud pleisterwerk, verflagen, enz. ten minste 80 cm boven de beschadigde plek tot op een dragende, minerale ondergrond.

   Slechte voegen min. 2 cm diep uitkrabben.

   Sterk absorberende ondergronden matvochtig voornatten.

   Grondering buiten

   Zuigende, minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

   Grondering binnen

   Minerale ondergronden met Kiesol (1 : 1 in water) gronderen.

   Hechtprimer

   Breng een afdichtingsslurry van Remmers aan als hechtbrug.

   Vervolgwerkzaamheden altijd vers in vers uitvoeren.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • plamuren / met spaan / voegen / afdichtingskim
  • Egalisatie/kimnaad

   Breng het product in de verse hechtbrug aan.

    

   Instandhouding van beschadigingen en onvolkomenheden

   Het materiaal als spachtel in de verse aanbrandlaag eventueel in meerdere lagen aanbrengen.

   Laagdikte één laag < 50 mm.

   De volgende laag aanbrengen zodra de voorgaande niet meer kan worden beschadigd.

    

 • Verwerkingsinstructies
  • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

   Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

   Aanbrengen van waterdichting mogelijk na voldoende droging.

   Indien nodig: behandel vooraf actieve lekken met geschikte producten (bv. WP RH rapid).

 • Gereedschap / Reiniging
  • plamuren / met spaan / voegen / afdichtingskim
  • Mengapparaat, spaan, troffel, schuurbord, voegijzer

  • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • tegen vocht beschermen
  • houdbaarheid 12 maand
  • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

 • Verbruik
  • 1,7 kg / mm laagdikte / m²
  • Ca. 1,7 kg/m²/mm laagdikte
   Ca. 1,7 kg/m als kim

 • Algemene instructies
  • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

   Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

   Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

   Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   "Richtlijn voor de voorbereiding en uitvoering van afdichtingen van bouwdelen met minerale afdichtingsmortels" (Duitse Bouwchemie) alsmede WTA-merkblad "Curatieve afdichting bouwdelen onder maaiveld" in acht nemen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.