Restauratie

Remmers Restauratiemortel-systemen - reparatie en reproductie

De Remmers Restauratiemortel-systemen zijn speciaal ontwikkeld voor het herstellen en repareren van minerale bouwmaterialen respectievelijk het vervangen hiervan.

Breed toepassingsgebied

De Remmers restauratiemortel-systemen zijn speciaal ontwikkeld voor het herstellen en repareren van minerale bouwmaterialen resp. het vervangen hiervan.

Omdat minerale bouwmaterialen qua samenhang (structuur, poriën, kleur, korrel, enz.) enorm kunnen verschillen en het is bedoeld als een zeer duurzame maatregel om de vervangende mortel af te stemmen op de ondergrond, biedt Remmers een zeer uitgebreid pakket aan, die tegemoet komt aan de zeer verschillende praktijkspecifieke problemen. De gestructureerde opbouw van het mortelsysteem maakt het voor verwerkers en architecten mogelijk een optimaal aangepaste restauratiemortel te kiezen.

  • Bij alle cementhoudende restauratiemortels zijn er twee sterkteklasses leverbaar.
  • Alle restauratiemortels zijn voor een optische aanpassing in drie korrelgroottes leverbaar.

Bindmiddel

Bij de productie van Remmers Restauratiemortel worden uitsluitend hoogwaardige op kwaliteit gecontroleerde grondstoffen gebruikt. In de regel bestaat het bindmiddel uit meerdere grondstoffen. Hierbij gaat het om verschillende soorten cement en kalk. Ter verkrijging van bepaalde eigenschappen die noodzakelijk zijn in relatie tot de onderhavige problematiek kunnen dispersiehulpstoffen worden gebruikt. Het gaat hierbij dan om de Remmers Restauratiemortel SK, die „nagenoeg tot op nul uitlopend“ kan worden verwerkt.

Grondeermortel

Bij dieper liggende reparaties is het aan te bevelen de kernopbouw met een speciaal voor deze opgave geconcipieerde „basismortel“ uit te voeren. Hierbij moet gezorgd worden voor een goed gebalanceerd sterkteverloop van binnen naar buiten. Hiervoor staan de speciale geconcipieerde restauratie grondeermortels ter beschikking. De Remmers Grondeermortel „zacht“ is bovendien zoutbufferend.

Restauratie

2 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 013105

Minerale restauratiemortel

Art.nr. 8909601

Roestvrij stalen muurankers voor herstel van latei in o.a. baksteenmetselwerk