• WP Sulfatex rapid

  Art.nr. 042925

  WP Sulfatex rapid

  Snel afbindende slurry en spachtel als afdichtingsmortel met een hoge sulfaatweerstand

  Varianten
  0429 | grijs
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Buigtreksterkte (28 dagen) ca. 5 N/mm²
  Druksterkte (28 dagen) ca. 20 N/mm²
  Einde verharding ca. 60 minuten
  Waterdosering 3,5 - 5,5 l/25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Waterdampdiffusie µ < 200

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Curatieve kelderafdichting binnen
  • Curatieve sokkelafdichting
  • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken onder maaiveld
  • Afdichting van reservoirs tegen van binnenuit drukkend water
  • Waterdichte, snelle reparatie van beschadigingen en lekkage
  • Voeg- en oppervlaktespachtel
  • Het maken van een afdichtingskim
  • Zout belaste ondergronden

  Eigenschappen

  • Laagdikte in één laag tot 50 mm.
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Snel verhardend
  • Waterdicht onder druk
  • Slurry- tot spachtelbare consistentie in te stellen door toevoeging van water
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oude stuclagen of verflagen min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Bij de aansluiting wand-vloer de dekvloer ca. 20 cm breed verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Kim afronden.

     

    Grondering buiten

    Minerale ondergronden met Kiesol (1 : 1 met water) of met Kiesol MB gronderen.

     

    Grondering binnen

    Minerale ondergronden met Kiesol (1 : 1 in water) gronderen.

     

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • met spaan / plamuren / voegen
   • Hechtprimer

    Het materiaal als een slurry als aanbrandlaag aanbrengen.

    Egalisering

    Het materiaal als spachtel in de verse aanbrandlaag aanbrengen.

    De volgende laag aanbrengen zodra de voorgaande niet meer kan worden beschadigd.

    Slurryafdichting volgens PG-MDS

    Het materiaal direct na vermenging volledig dekkend aanbrengen.

    Oppervlakteafdichting

    Breng ten minste twee lagen van het product aan op de voorbereide ondergrond in overeenstemming met de voorschriften.

    De volgende laag aanbrengen zodra de voorgaande niet meer kan worden beschadigd.

    Horizontale afdichting in en onder wanden

    Breng ten minste twee lagen van het product aan op de voorbereide ondergrond in overeenstemming met de voorschriften.

    De volgende laag aanbrengen zodra de voorgaande niet meer kan worden beschadigd.

    Bescherming tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond

    Het materiaal in één laag op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Indien nodig: bijkomende slurrylagen aanbrengen

    Spachtelafdichting

    Het materiaal in min. twee lagen als spachtel aanbrengen.

    De volgende laag aanbrengen zodra de voorgaande niet meer kan worden beschadigd.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Langere wachttijden tussen de opvolgende lagen vermijden.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Bij instandhouding vooraf vochtbronnen elimineren.

    Omdat de waterbelasting kan veranderen, adviseren wij drie lagen op te zetten.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuren / voegen
   • Mengapparaat, zachte kwast, blokkwast, spaan, plakspaan, voegijzer

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 9 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 9 maand.

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte als slurry
    Ca. 1,7 kg/m²/mm laagdikte als spachtel
    Ca. 1,7 kg/m kim

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdiktes en verbruik bij toepassing binnen en buiten

    Belasting

    Minimale laagdikte (mm)

    Verbruik verse mortel (kg/m²)

    Verbruik poeder (kg/m²)

    Rendement 25 kg (papieren zak) (m²)

    Afdichting in en onder muren
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5

    Spratwater-/

    sokkelafdichting

    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Bodemvocht en water zonder druk
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Stuwend water en water onder druk
    ≥ 3,0
    ca. 6,0
    ca. 4,8
    ca. 5,2
    Watertanks met dieptes tot 10 m

    ≥ 3,0

    ca. 6,0
    ca. 4,8
    ca. 5,2


    Waterbelasting en laagdiktes

    Soort waterbelasting
    Minimale laagdikte in mm
    Verbruik (kg/m²) verse mortel
    Verbruik (kg/m²) poeder
    Bodemvocht en water zonder druk (2 lagen)

               2

           4
         3,2
    Stuwend water en water onder druk (3 lagen)
              3
           6
          4,8


  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
    „Richtlijn voor de voorbereiding en uitvoering van afdichtingen van bouwdelen met minerale afdichtingsmortels“, Duitse Bouwchemie, 1e uitgave, stand mei 2002 in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.