©

Saneerpleister-systemen

Voor elke zoutbelasting de juiste oplossing

Het hoofddoel van saneerpleisters conform WTA is het opnemen van zouten en zorgen voor een droog, zoutvrij oppervlak. Remmers saneerputz-systemen voldoen volledig aan alle voorwaarden van WTA-merkblad 2-9-05/D "Restauratiepleistersystemen".

Een briljant idee en de uitvoering ervan

Het hoofddoel van restauratiepleistersystemen is om voor een lange periode te zorgen voor een droog pleisteroppervlak zonder uitbloeiingen en het metselwerk duurzaam te beschermen door zouten op te slaan en op die manier uit het metselwerk te verwijderen. Om dit te bereiken werken restauratiepleistersystemen op twee manieren:

  • Restauratiepleisters zijn waterafstotend, maar toch zeer dampopen. Dit leidt tot een verschuiving van de verdampingsgrens van het metselwerk naar de pleisterlaag.
  • De basismortel werkt als bufferlaag. Vocht zal in vloeibare vorm met de daarin opgeloste zouten kunnen binnendringen en die bij verdamping van het vocht door de restauratiepleister in de onderliggende pleisterlaag achterlaten.

Om maximaal aan deze voorwaarden tegemoet te komen, is een doelgerichte vorming van de poriëvolume van de pleisterlaag vereist. In het kader van de samenwerking tussen het laboratorium voor bouwmateriaaltechnologie van de technische hogeschool van Münster en de firma Remmers werd het poriënvolume vanuit wetenschappelijk standpunt bestudeerd. De bevindingen van dat onderzoek worden tot op de dag van vandaag in de morteltechnologie van Remmers gebruikt.

Eigenschappen van restauratiepleisters

  • Restauratiepleisters zijn hydrofoob, waardoor geen in water opgeloste zouten aan de oppervlakte kunnen komen.
  • De basispleister werkt als een zoutbufferende laag. Hier blijven bij verdamping van het vocht de in vocht opgeloste zouten achter.
  • Restauratiepleistersystemen zijn extreem resistent tegen zouten, zodat zelfs bij een gemiddel zougehalte één laag van 20 mm dikte voldoende is.
  • Restauratiepleisters kunnen zonder afdichting tot een vochtigheidsgraad van < 40% worden toegepast.

Niet alle poriën zijn gelijk

Naast de in het bindmiddel aanwezige capillaire poriën kunnen restauratiepleisters of basismortels zeer verschillende soorten poriën hebben. Aan de ene kant kunnen dat niet-capillair actieve poriën zijn, die via luchtbelvormers ontstaan: dit zijn zogenaamde "tenside poriën". Aan de andere kant kunnen dat capillair actieve poriën zijn, die ontstaan door speciale lichte toeslagstoffen.

Omdat zouten nagenoeg uitsluitend in capillair actieve poriën kunnen worden opgeslagen, zijn voor het functioneren en de duurzaamheid van basismortels capillair actieve poriën van doorslaggevend belang. Voor saneerpleister die noch dampdoorlatend, noch waterdicht moeten, zijn "tenside poriën" de betere keuze. Saneerpleister-systemen van Remmers worden gekenmerkt door een uiterst lange houdbaarheid. Dit is niet in het minst te danken aan het consequent in de praktijk omzetten van de beschreven bevindingen. Op die manier kunnen aangepaste prestatie- en toepassingsprofielen worden geformuleerd voor de verschillende pleistersystemen.

Algemene toepassingsgrenzen

Volgens WTA-gegevensblad 2-9-04/D, Restauratiepleistersystemen, geldt: zijn de poriën in het metselwerk verzadigd, dan moeten vóór het aanbrengen van het restauratiepleistersysteem geschikte maatregelen voor afdichting en droging van het metselwerk worden genomen. In de praktijk geldt de regel dat bij een vochtgehalte van > 40%, er deskundig moet worden afgedicht voordat met de renovatiewerkzaamheden aan de binnenzijde kan worden begonnen.

Curatieve buitenafdichting

- Afdichting voor de waterinwerkingsklasse W1-E / W2-E
- Van buitenaf drukkend water in Remmers-systemen zonder weefsel
- Diepte beneden maaiveld > 3 meter

Curatieve binnenafdichting

- Op zout belaste ondergronden
- Tegen van buitenaf drukkend water
- Uitstekende hechting met de ondergrond en onderling
- Hoge sulfaatweerstand

Curatieve horizontale afdichting

- Injectie tegen capillair optrekkend vocht, drukloos tot 95% vochtigheidsgraad
- Alternatief lagedrukmethode
- WTA-gecertificeerd conform merkblad 4-10/15

Saneerpleister-systemen

6 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 301408

Multifunctionele afdichtingscoating Combineert de eigenschappen van flexibele scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel en bitumeuze deklagen

Art.nr. 040030

Voorspuitmortel conform WTA

Art.nr. 040120

Zoutbufferende poriën-grondpleister voor renovatie van vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 040220

Saneerputz voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 041620

Saneerputz voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA, zeer sulfaatbestendig

Art.nr. 300501

Vloeibare vertrager