©

Restabilisatie en vergroting draagvermogen

Opvullen van holle ruimtes en verhoging van het draagvermogen van historische constructies

Een gebouw opgetrokken uit metselwerk heeft een eeuwenoude traditie. Vroeger werd metselwerk altijd uitgevoerd volgens ambachtelijke traditie; steenformaat en wanddikte werden afgestemd en aangepast op de te verwachten belasting. Vandaag de dag is kennis over het draagvermogen van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid, veiligheid en renovatie van andere omliggende oude gebouwen.

Verandering respectievelijk verhoging van belasting op het metselwerk kan veroorzaakt worden door schade of werkzaamheden ten behoeve van renovatie en veiligheid evenals verandering van bestemming en gebruik en kan leiden tot nieuwe schade. Dragende elementen van historische gebouwen zoals muren en pilaren bestaan vaak uit twee lagen natuursteen of baksteenmetselwerk. Terwijl de buitenste muren 'gewoon' gemetseld zijn, bevindt zich aan de binnenkant van deze bouwdelen meestal een 'gestorte laag' bestaande uit puin en een hoog aandeel mortel. Het draagvermogen wordt in de praktijk naast eigenschappen als hardheid en vervorming van steen en mortels ook nog door vele andere parameters beïnvloed.

Die zijn onder meer:

  • Opbouw van het metselwerk (één laag/meerdere lagen)
  • Steenformaat
  • Type metselverband
  • Kwaliteit van de uitvoering
  • Spreiding van de steen- en mortelkwaliteit

In veruit de meeste gevallen zijn holle ruimtes en spleten in het metselwerk nadelig voor het draagvermogen. Het opvullen van dergelijke onvolkomenhedend is vaak een noodzakelijke ondersteunende maatregel bij de sanering van metselwerk. De mortel die toegepast en verwerkt wordt, moet vooral worden geselecteerd op basis van sterkte, de capaciteit om vocht op te nemen en compatibiliteit met het bindmiddel.

Restabilisatie en vergroting draagvermogen

2 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 031220

Vloeibare, minerale vul- en injectiemortel (M 2,5)

Art.nr. 030920

Gietbare, minerale vul- en injectiemortel