©

Pleisterwerk naar historisch voorbeeld

Behoud van waardevolle bouwmaterialen

De toepassing van traditionele bouwmaterialen en verwerkingstechnieken is één van de basisvoorwaarden bij de restauratie van monumentale bouwwerken.

Zo lang geen overmatige invloed van vocht en zouten wordt verwacht, is het gebruik van traditionele bouwmaterialen en het afstellen van specifiek voor het object historische recepturen hoofdzakelijk het doel van de restauratie. Het Remmers Historic mortelsysteem maakt het mogelijk oude mortels na te maken. Dit geldt nagenoeg voor alle soorten van historische recepten. Van droog gebluste kalk en Thüringische gipsmortel, Romeinse cementmortel, klassieke steenmortels tot steen-splitbeton halverwege de 20e eeuw.

Op basis van een analyse, die individueel per object wordt gemaakt, en onze 60 jaar ruime ervaring in de monumentenzorg, wordt een recept geformuleerd. Op deze wijze stellen wij al onze kennis en wetenswaardigheden ter beschikking om de structuur van historisch pleisterwerk niet verloren te laten gaan alsmede tegen te gaan dat daarmee gepaard gaande recepten van historische mortels kwijtraken.

Pleisterwerk overeenkomstig historisch ontwerp

5 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 057420

Objectspecifiek samengestelde aanbrandmortel

Art.nr. 057525

Voor specifieke objecten samengestelde basismortel

Art.nr. 057625

Objectspecifiek samengestelde mortel

Art.nr. 054335

Basismengsel ("droog-gebluste", cementvrije zand-kalkmortel) voor het maken van mortel en pleister conform historisch voorbeeld onder toevoeging van lokaal verkrijgbare toeslagstoffen

Art.nr. 049125

Basismortel op basis van NHL 5