©

Buitenafdichting

Duurzame systeemoplossingen voor elke toepassing

De effectiviteit en duurzaamheid van een afdichting zijn afhankelijk van verschillende factoren. Eén van de belangrijkste factoren is de keuze van het meest geschikte afdichtingssysteem, afhankelijk van de soort van waterbelasting. De juiste indeling van de belasting maakt een duurzame en effectieve afdichting mogelijk.

Sanering bitumineuze ondergronden

Een curatieve buitenafdichting beneden maaiveld vereist een zeer zorgvuldige planning en uitvoering. Na het uitgraven, blootleggen van het af te dichten deel, moeten soort en samenstelling van de nog aanwezige afdichting beoordeeld worden. Bij bitumineuze, oude afdichtingen moet vóór aanvang van de werkzaamheden, de hechting met de ondergrond worden getest en losse delen die de hechting verminderen, worden verwijderd. Slechts in een enkel geval is het noodzakelijk het complete oude afdichtingssysteem te verwijderen. Om de verhoogde vochtbelasting ter plaatse van de aansluiting wand-vloer goed aan te pakken, moet hier de oude afdichting volledig tot op de minerale ondergrond worden verwijderd. Voor het verkrijgen van een optimale hechting tussen de nieuwe en oude afdichting is er nu de nieuwe hybride afdichting MB 2K, een eenvoudig aan te brengen en efficiënte hechtprimer.

1. Verwijderen van de oude afdichtingslaag

Ter plaatse van de zwaar belaste voet, de oude afdichting volledig tot op de minerale ondergrond verwijderen.

2. Voorbewerking

Scherpe randen van de uitkragende vloer afronden, stomp maken. Bestanddelen die de hechting kunnen verminderen volledig verwijderen.

3. Grondering

Kiesol (1 : 1 met water) gelijkmatig aanbrengen. Sterk zuigende ondergronden vooraf met water vochtig maken. Geëgaliseerde ondergronden overslaan.

4. Hechtlaag

Binnen de reactietijd van Kiesol, WP Sulfatex aanbrengen als hechtlaag.

5. Egalisering

Alle oneffenheden "nat-in-nat" met WP DS [basic] egaliseren.

©

6. Kimafdichting

Een kimafdichting met WP DS [basic] met spaan "nat-in-nat" aanbrengen.

7. Hechtlaag/schraaplaag

MB 2K als spachtel met spaan dun maar volledig dekkend over de oude afdichting aanbrengen.

8. Volledige afdichting

Na reactie van de hechtlaag met de MB 2K de afdichting in twee lagen aanbrengen.

9. Isolatie

Na voldoende droging de isolatie volledig dekkend met MB 2K op de afdichting verlijmen.

10. DS Protect

Montage van DS Protect ter hoogte bovenzijde maaiveld.

Curatieve afdichting minerale ondergronden

Eén van de beste oplossingen om een natte kelder achteraf te saneren is een afdichting aan de buitenzijde beneden maaiveld. Meer informatie met betrekking tot de uitvoering vindt u in het WTA-merkblad 4-6-12/D "Curatieve afdichting bouwdelen beneden maaiveld". Naast een gedetailleerde diagnose van de schade respectievelijk constructie en de voorbereidende maatregelen voor de ondergrond wordt in dit merkblad ook dieper ingegaan op de verschillende afdichtingsmaterialen zoals kunststofgemodificeerde
bitumencoatings of minerale afdichtingsmortels. Remmers biedt al tientallen jaren productsystemen aan die exact zijn afgestemd op de eisen van de WTA. Talloze referentieobjecten tonen de perfecte wisselwerking aan tussen de systeemcomponenten bestaande uit een minerale afdichtingsmortel, dichtspachtel alsmede oppervlakteafdichting met een bitumencoating. Ook ter plaatse van de sokkel moet de afdichting standhouden. Hier komen de meeste, verschillende belastingen samen. De sokkel, de spatwaterzone, de overgangszone van maaiveld moeten optimaal en betrouwbaar worden afgedicht. Dit betekent volgens de vertrouwde Remmers-methode de spatwaterzone ter plaatse van de sokkel met een sulfaatbestendig, mineraal afdichtingssysteem af te dichten, een veiligheidszone met een overlapping van minimaal 20 cm aan te brengen en bouwdelen beneden maaiveld in een optimale verbinding met PBD 2K af te dichten.

1. Voorbewerking

Scherpe randen van de uitkragende keldervloer stomp maken, afronden. Bestanddelen die de hechting verminderen verwijderen.

2. Grondering

Kiesol (1 : 1 met water) gelijkmatig aanbrengen. Sterk zuigende ondergronden vooraf met water vochtig maken.

3. Hechtlaag

Binnen de reactietijd van de Kiesol WP Sulfatex als hechtlaag "nat-in-nat" aanbrengen.

4. Egalisering

"Nat-in-nat" alle oneffenheden met WP DS Levell egaliseren.

5. Kimafdichting

Een kimafdichting met WP DS Levell met spaan "nat-in-nat" aanbrengen.

©

6. Eerste afdichtingslaag

Na droging van de egalisatielaag de eerste laag MB 2K aanbrengen.

7. Tweede afdichtingslaag

Een tweede laag MB 2K aanbrengen, zodra de eerste laag niet meer kan worden beschadigd.

8. Isolatie

Na voldoende droging de isolatie volledig dekkend met MB 2K op de afdichting verlijmen.

9. Aanbrandlaag/sokkelafdichting

SP Prep in een afzonderlijke laag of in de laatste, nog verse, mortellaag als hechtlaag voor SP Top SR aanbrengen.

10. Sokkelafdichting

Na 24 tot 48 uur SP Top SR aanbrengen.

11. Stucafdichting

Sokkelstucmortel poriëndichtend met MB 2 K afdichten. De afdichting min. 5 cm boven maaiveldhoogte aanbrengen.

12. DS Protect

Montage van DS Protect ter hoogte bovenzijde maaiveld.

Buitenafdichting

16 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 181001

Oplosmiddelvrij, verstevigend verkiezelingsconcentraat 1K

Art.nr. 301408

Multifunctionele afdichtingscoating Combineert de eigenschappen van flexibele scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel en bitumeuze deklagen

Art.nr. 043025

Starre minerale afdichtingsmortel met een hoge sulfaatbestendigheid

Art.nr. 042625

Afdichtingsmortel met een hoge sulfaatweerstand

Art.nr. 313701

Vooraf samengestelde kit voor het afdichten van kozijnen tot op de grond

Art.nr. 081601

Houder voor DS Protect [basic] en DS Protect AL

Art.nr. 081901

Afdeklijst voor DS Protect

Art.nr. 085105

Multifunctionele 1K afdichtingscoating

Art.nr. 294025

Multifunctionele 2K afdichtingscoating op basis van hernieuwbare grondstoffen

Art.nr. 300501

Vloeibare vertrager

Art.nr. 307901

Additief voor verwerking in spuitinstallaties

Art.nr. 507501

Hoogwaardige, met fleece gecoate premium afdichtingstape op basis van NBR-rubber