Art.nr. 042825

WP Top [basic]

Waterdichte stucmortel

Varianten
0428 | grijs
Grootte / hoeveelheid
Dealer zoeken

Hier vindt u dealers bij u in de buurt

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

Brandklasse Klasse A1
Druksterkte ≥ 10 N/mm² (komt overeen met CS IV)
Waterdicht onder druk ≤ 1,0 bar zonder hechtprimer
≤ 1,5 bar met hechtprimer
Dynamische E-modulus ≥ 10000 N/mm²
Dichtheid verse mortel ca. 1,9 kg/dm³
Maximale korrelgrootte 2 mm
Capillaire wateropname ≤ 0,1 kg/(m²min0,5)
Laagdikte één laag 10 - 30 mm
Schudmaat Ca. 1,65 kg/dm³
Waterdosering 3,8 - 4,5 l/25 kg

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • voor binnen en buiten
 • Afdichting aan de binnenzijde, maakt deel uit van het Remmers [basic]-Systeem
 • Binnen:
  - Afdichtingssysteem voor verblijfsruimtes
  - Afdichtingssysteem onder saneerpleisters
 • Waterdichte stucpleister en metselspecie

Eigenschappen

 • Waterdicht
 • Standvast
 • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
 • Water-, weer- en vorstbestendig
 • Poriënhydrofoob
 • Machinaal te verwerken
 • Vezelversterkt
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet effen, draagkrachtig, schoon, stofvrij en vrij van olie, vet en scheidingsmiddelen zijn.

  • Voorbereidingen

   Pleisterlagen, coatings en bekledingen minstens 80 cm of na inspectie afgebakend rond beschadigde gebieden verwijderen en beschadigde voegen ca. 2 cm diep uitkrabben.

   Grondering

   Kiesol (1:1 met water) gelijkmatig aanbrengen.

   Sterk zuigende ondergronden eerst met water bevochtigen.

   Aan zouten blootgestelde ondergronden kunnen zonodig met Salt IH en/of Sulfatex LQ (zonder Kiesol) worden voorbehandeld.

   Hechtprimer

   WP Top [basic] Mengen tot er een homogeen verwerkbaar mengsel ontstaat en als hechtlaag op de nog licht vochtige grondlaag aanbrengen.

   Alternatief: hechtlaag van WP Sulfatex of SP Prep als voorspuitmortel op het vooraf geëgaliseerde vlak aanbrengen.

   Egalisering

   Oneffenheden, gaten > 5 mm en voegen met WP Top [basic] egaliseren.

   De mortel moet op de verse hechtlaag worden aangebracht of, bij gebruik van SP Prep als hechtlaag, na 2-4 dagen.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • met spaan / plamuurmes / spuiten
  • Product met hiertoe geschikt gereedschap of machine in een of twee lagen met een laagdikte van min. 10 tot max. 30 mm aanbrengen.

   Bij het aanbrengen van twee lagen, de eerste laag opruwen met een stuckam en de tweede laag aanbrengen na voldoende droging.

   Het oppervlak na het aanbrengen met een schuurbord gladstrijken.

   Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

   Het oppervlak dient na voldoende droging met een roosterspaan te worden voorbereid voor volgende lagen. Volgende lagen na 2-7 dagen aanbrengen.

 • Verwerkingsinstructies
  • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

   Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

   Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

   Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

 • Gereedschap / Reiniging
  • met spaan / plamuurmes / spuiten
  • Mengapparatuur, gladde spaan, getande spaan, roosterspaan, schuurbord

  • Mengapparaat, spaan, vlakspaan, getande spaan, roosterspaan, schuurbord

   Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • tegen vocht beschermen
  • houdbaarheid 12 maand
  • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

 • Verbruik
  • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
  • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte respectievelijk ca. 1,6 kg/dm³

  • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 • Algemene instructies
  • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

   Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

   Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

   Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

   Altijd een proefvlak opzetten!

   Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.