Businessman standing inside office building and using smartphone©

"iQ-Lator"-toepassingssoftware

Stationaire berekeningen volgens DIN 4108-3

iQ-LATOR 2.0 is een innovatief programma voor de hygrothermische berekening, optimalisatie en detectie van meerlagige buitenmuurconstructies, meer bepaald voor capillair-actieve materialen. Met dit programma zijn stationaire berekeningen voor meerlagige, eendimensionale structuren (muren, daken, enz.) volgens DIN 4108-3 mogelijk. In tegenstelling tot de traditionele Glaser-methode houdt het in iQ-Lator geïntegreerde berekeningsalgoritme ook rekening met het transport van vloeibaar water.

Alle innovaties in versie 2.0 in één oogopslag

  • Waterstromingsrichtingen zijn selecteerbaar, de resulterende berekeningsparameters worden automatisch ingesteld
  • Eenvoudige, overzichtelijke interfaces
  • Tweetalige instelling mogelijk (Duits/Engels)
  • Uitgebreide materialen-database
  • Bedrijvenlogo's integreerbaar
  • De nieuwe instellingeninterface maakt talrijke individuele gebruikersinstellingen, algemene instellingen en printinstellingen mogelijk
  • Klimatologische omstandigheden voor verschillende normen instelbaar (DIN 4108-2 warmte-isolatie, DIN 4108-8 schimmel, DIN EN ISO 6949 voor energiecertificaten (internationaal geldig))
  • Outputgegevens volgens verschillende normen 4108-2 (2013 / 2014) mogelijk
  • Er wordt rekening gehouden met de warmteoverdrachtsweerstand voor luchtlagen
  • iQ-Lator ondersteunt Mac- en Windows besturingssystemen

iQ-Lator bestelformulier / materiaalgegevensmodules

De iQ-Lator kan als compleet pakket incl. de reeds geïnstalleerde materialen-database voor verschillende bouwmaterialen en isolatiemateriaal voor een licentieprijs van 180,59 euro (incl. BTW) per licentie worden besteld. Daarenboven heeft u de mogelijkheid om het pakket naar keuze uit te breiden met meer materiaalgegevens.

Naast de materiaalgegevens, die al zijn opgenomen in de iQ-Lator, kunt u hier kunt u meer materiaalmodules bestellen.

"Inhoud van derden, waarnaar wordt doorverwezen, valt niet onder onze verantwoordelijkheid en mag niet als door Remmers verstrekte informatie worden beschouwd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de correctheid, volledigheid en het up-to-date zijn van de daar aangeboden informatie, met name voor de materiaalspecificaties."

De in het kader van een onderzoeksproject ontwikkelde database MASEA - Materiaalgegevensverzameling voor de energetische renovatie van oude gebouwen - bevat materiaalgegevens die voor de iQ-Lator bruikbaar zijn. Het gaat daarbij om een uitgebreide verzameling karakteristieke materiaalspecificaties. Die is vrij toegankelijk op het internet op www.masea-ensan.com. Let op de gekozen fysische eenheden en de eventuele noodzakelijke factoren voor omrekening!

Demoversie gratis downloaden

©