Natuursteengevels

Van historische monumenten tot particuliere woningen

In tegenstelling tot baksteen of moderne bouwmaterialen is bij een natuursteen niet alleen de vorm, kleur en structuur van de stenen verschillend, maar ook hun fysische en chemische eigenschappen verschillen enorm. Het onderhoud van het originele materiaal en een nauwkeurige afstemming van nieuwe reparatiemiddelen zijn daarom bijzonder belangrijk om het materiaal op lange termijn te behouden. Wereldwijd worden Remmers steenverstevigers voor het behoud en de bescherming van waardevolle cultuurhistorische monumentale gebouwen.

Wat is er mooier dan een oude gevel van natuur-, kalk- of zandsteen. Huizen worden hedentendage niet meer gebouwd van natuursteen omdat het vele malen kostbaarder is dan de moderne bouwmaterialen. Vandaar dat het belangrijk is om de bestaande gebouwen van natuursteen in stand te houden.

©

Werkvolgorde

1. Gevelversterking

Voor het herstellen van de draagkracht van aangetast metselwerk worden holle ruimtes met BSP 3/6 of BSP Historic onder lage druk aangebracht (conform WTA-merkblad 4-3-98-D).

2. Reiniging en ontzouting

Het reinigen heeft niet alleen een optisch effect: vuilkorsten houden vocht en schade- lijke stoffen vast en bemoeilijken de droging van de ondergrond. Zouten worden vanaf het oppervlak met Remmers Ontzoutingskompres verwijderd. Het kompres wordt net als een stuclaag opgebracht en na ca. 3 weken samen met het opgenomen zout verwijderd.

3. Voegmortel verwijderen

Bijna elke gevelrenovatie gaat gepaard met vernieuwing van slecht voegwerk. In de regel moeten de voegen 2 cm diep respectievelijk het dubbele van de breedte worden verwijderd.

4. Zwelvermindering

Voor veel natuursteen is de door het zwellend vermogen van kleimineralen veroorzaakte hygrische werking, uitzetten en krimpen, een wezenlijke oorzaak van de schade. Door het behandelen, met het unieke zwelverminderende Remmers Antihygro, wordt dit proces sterk verminderd.

5. Versteviging

Doel van een versteviging is het herstellen van de oorspronkelijke sterkte door doelgerichte dosering van nieuw bindmiddel. Hiervoor hebben wij een groot aantal steenverstevigers op basis van kiezelzuuresters (KSE) ontwikkeld.

6. Steenreparatie en invoegen

Beschadigde stenen worden vervangen of met RM pro gerepareerd. De voegen worden opnieuw ingevoegd met een voegmortel, die qua samenstelling is afgestemd op het object voor wat betreft bindmiddel, korrel en kleur.

7. Hydrofobering en antigraffiti

Als preventieve, langdurige bescherming tegen mos, schimmel, algen kan voor een hydrofoberende impregnering Remmers Algenverwijderaar als vloeibare bescherming tegen biologische aangroei worden aangebracht. De hydrofoberende impregnering is altijd de eindbewerking. De semi-permanente Remmers Hydro AG zorgt ervoor dat graffiti gemakkelijk kan worden verwijderd.

8. Lazuur of slurrylazuur

Veel soorten natuursteen kunnen op basis van hun structuur niet gehydrofobeerd worden. De desondanks noodzakelijke waterwerende behandeling kan dan bereikt worden door het oppervlak te behandelen met Remmers Color LA Historic en Color LA Fill Historic wat hiervoor speciaal ontwikkeld is.

Een laag vuil is op basis van de grote innerlijke oppervlakte een goed absorberende laag voor vocht en schadelijke stoffen. Deze reageren meestal op de onderkant van de korst en zijn de oorzaak van schade aan het gebouw, zelfs wanneer dat aanvankelijk onzichtbaar onder de korst verborgen is.

Ontzouting van natuursteen en andere minerale bouwmaterialen met behulp van kompressen is een algemeen bekende techniek om bouwschadelijke zouten in bouwconstructies aanzienlijk te verminderen.

Een gebouw opgetrokken uit metselwerk heeft een eeuwenoude traditie. Vroeger werd metselwerk altijd uitgevoerd volgens ambachtelijke traditie; steenformaat en wanddikte werden afgestemd en aangepast op de te verwachten belasting. Vandaag de dag is kennis over het draagvermogen van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid, veiligheid en renovatie van andere omliggende oude gebouwen.

Vele natuursteensoorten bevatten zwellende kleimineralen. Meestal zijn dit laagjes silicaatgesteente, die qua opbouw vergelijkbaar zijn met een boek. Ze zijn al bij weinig vocht op basis van een elektro- chemische “magneetwerking” in staat tussen de “bladzijden”, dat wil zeggen tussen de laagjes, water op te nemen en af te staan.

De verwering van een mineraal bouwmateriaal gaat altijd gepaard met de achteruitgang van het voegwerk. Het centrale doel van een versteviging bestaat uit het doelgericht uitvullen van extra poriënvolume die is ontstaan door verwering.

Remmers restauratiemortel-systemen werden speciaal ontwikkeld voor het herstellen en repareren van minerale bouwmaterialen.

Voegen hebben in een bouwwerk een technische functie en moeten daarom aan specifieke vereisten voldoen en zeer uiteenlopende eigenschappen bezitten.

Voor een preventieve en duurzame bescherming tegen mossen, schimmels en algen kan, vóór een hydrofobering of verflaag, een vloeibare beschermende laag tegen groene aanslag worden aangebracht. Het vormt een beschermende laag op de ondergrond, die pas actief wordt wanneer er sprake is van aantasting.

Remmers Hydro AG is een semi-permanent beschermingssysteem. Graffiti en verfklodders kunnen eenvoudig van behandelde oppervlakken worden verwijderd met behulp van een warm-water hogedrukreiniger.

Als alternatief voor een hydrofoberende impregnering kan de gevel ook waterafstotend worden gemaakt door een dekkende of transparante siliconenharsverf.

Natuursteengevel

2 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 647105

Half transparante, vullende, "echte" siliconenverf

Art.nr. 647605

Half transparante, "echte" siliconenverf