Coating

Bindmiddel voor coatingsystemen

Al sinds de oudheid werden coatings en kleurenschema's op gebouwen en figuratieve objecten gebruikt. Ze dienden (en dienen) enerzijds als vormgevend element en anderzijds als bescherming en als slijtlaag. Omwille van door immissie veroorzaakte verweringsschade is in de afgelopen decennia het belang van de beschermingsfunctie - vooral met betrekking tot schadelijk vocht - aanzienlijk gestegen.

Het in 1964 aangenomen "Internationaal Handvest voor behoud en restauratie van monumenten en stads- en dorpsgezichten" ("Charter van Venetië") is een internationaal stelsel van richtlijnen voor het omgaan met historische gebouwen. Het is de centrale richtlijn voor alle activiteiten in de monumentenzorg en legt onder meer de vereisten vast voor de bouwmaterialen die daarvoor mogen worden gebruikt. Zo wordt geadviseerd om moderne instandhoudings- en bouwtechnieken (alleen dan) voor de bescherming van monumenten te gebruiken, wanneer de traditionele technieken ontoereikend blijken te zijn en wanneer de effectiviteit van de moderne instandhoudings- en bouwtechnieken wetenschappelijk is bewezen en getest aan de hand van praktische ervaringen (art. 10).

Wanneer we deze eis toepassen op bouwmaterialen en beschermingsmiddelen voor gebouwen, wordt duidelijk waarom in de monumentenzorg bijvoorbeeld historisch gedocumenteerde bindmiddelen vaak de voorkeur krijgen boven nieuwe, "moderne" bindmiddelen. Bovendien staan in het Charter van Venetië eisen met betrekking tot

  • reversibiliteit (elke maatregel vormt een inmenging in het oorspronkelijke materiaal en moet daarom tot een minimum worden beperkt en moet zoveel mogelijk opnieuw "repareerbaar" zijn of "de mogelijkheid tot een beschermende herhaling van de instandhoudingsinterventie" in zich hebben)
  • en authenticiteit (de "echtheid" van het monument moet door de beschermende maatregel zo min mogelijk worden beïnvloed) afgeleid. Vaak zijn er tegenstrijdige doelstellingen tussen de monumentenzorg en datgene wat technisch mogelijk is. Bovendien brengt de vraag naar de ambachtelijke vaardigheden van bepaalde materialen of bindmiddelen een risico op conflict met zich mee.

Op de afdeling "Restauratie en conservering van artistiek en cultureel erfgoed" van de Technische Hogeschool van Keulen werd einde jaren 1990 een nieuwe techniek voor kalk ontwikkeld.

De klassieke silicaat- of minerale verf is een hoogwaardig materiaal dat de reputatie heeft van onverwoestbaar te zijn. Dit komt door het mineraal bindmiddel waterglas en de vele toepassingen in prachtige monumenten, met name uit de vroege Moderne Tijd.

Coating

8 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 062405

Minerale grondering met een hydrofoberende en verstevigende werking

Art.nr. 063013

Minerale verf met fijnkorrelige structuur

Art.nr. 656610

Gevulde kalkverf zonder aandeel organisch bindmiddel

Art.nr. 656910

Kalkverf zonder aandeel organisch bindmiddel

Art.nr. 641005

Transparant verdunningsproduct voor siliconenverfsystemen voor het instellen van de transparante dekkingsgraad

Art.nr. 647105

Half transparante, vullende, "echte" siliconenverf

Art.nr. 647605

Half transparante, "echte" siliconenverf

Art.nr. 657010

Kalkverf zonder organische bindmiddelen