©

Chemische houtbescherming

Bescherming tegen weersinvloeden en andere belastingen

Onderverdeling in twee toepassingsgebieden

1. Dragende of ondersteunende bouwdelen (bijv. kapconstructies)

DIN 68800 deel 3 – Preventieve chemische houtbescherming voor dragende en/of ondersteunende bouwconstructies. In deze norm worden houtbeschermende maatregelen voor dragende houten constructies met het oog op het voorkomen van schade als er een risico is, verplicht vereist, bijv. voor hout dat gebruikt wordt in gebouwen.

De noodzakelijk te nemen chemische maatregelen hebben bovendien betrekking op de te verwachten aantastingsrisico’s. De keuze voor een eventueel product en de wijze waarop de Remmers producten moeten worden aangebracht, is afhankelijk van de gevarenklasse.

Opmerking: wanneer men bij statisch belaste bouwdelen geen gebruik maakt van chemische houtbeschermingsmiddelen moet principieel iedere constructie volgens de regels en voorschriften van de DIN 68800 deel 2 (constructieve houtbescherming) worden beschouwd. Voorwaarden om geen chemische houtbeschermingsmiddelen te gebruiken zijn er in de DIN 68800 deel 2 vastgelegde bouwtechnische maatregelen.

2. Coatings voor hout en houten bouwmaterialen conform EN 927-1

Houtbeschermingsproducten en houtbeschermingssystemen voor buiten worden conform de DIN EN 927-1 afhankelijk van de toepassing ingedeeld. Afhankelijk van het toepassingsgebied wordt een beslissing genomen over het te gebruiken product, het onderhoud en renovatie van ieder afzonderlijk deel. Een heel belangrijke doelstelling en functie van ieder Remmers product is het verminderen van indringing van water, daarbij geldt dat door wisseling van vochtbelasting en het daarmee gepaard gaande uitzetten en krimpen van het hout te voorkomen

Aanvullende informatie: op basis van de toepassingscategorieën en belastingsomstandigheden van de EN 927-1 zin de prestatiecriteria voor de houtbeschermingssystemen voor buiten in de EN 927-2 vastgelegd en gedefinieerd.

Bij het voldoen aan de testen zijn de uitstekende eigenschappen van de Induline Premium Coatings vastgelegd

  • Een uitstekende weerbestendigheid
  • Een zeer lange renovatie-interval
  • Optimale natte hechting
  • Zeer goede UV-bescherming
  • Uitstekende vochtregulering
  • Minimale veroudering en een grote kleurstabiliteit

©