• BSP 6

  Art.nr. 030920

  BSP 6

  Gietbare, minerale vul- en injectiemortel

  Sterkte
  M5 vast
  Variant
  0309 | grijs
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Buigtreksterkte 7 dagen: ca. 1,0 N/mm²
  28 dagen: ca. 2,0 N/mm²
  Druksterkte 7 dagen: ca. 3,0 N/mm²
  28 dagen: ca. 6,0 N/mm²
  Begin verharding (20°C) > 8 uur
  Einde verharding (20°C) > 10 uur
  Maximale korrelgrootte < 0,2 mm
  Luchtporiëngehalte < 10 vol.-%
  pH-waarde ca. 12
  Porositeit > 20 vol.-%
  Waterdosering ong. 8 - 9 ltr/20 kg
  Alkaligehalte < 0,5%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Het versterken van hol en los metselwerk (conform WTA-merkblad 4-3)
  • Het vullen van voegen en boorgaten
  • Voorinjectie van boorgaten als onderdeel van een meerstappen injectie

  Eigenschappen

  • Laag viskeus (bijzonder gietbaar)
  • Krimparm
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel.

   • Voorbereidingen

    Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

    Het aanbrengen van boorgaten:

    in één rij, diameter 18 - 30 mm, afstand 10 - 12,5 cm, schuine hoek naar beneden ca. 45°, boorgatendiepte tot ca. 5 cm voor einde wanddikte.

    Bij wanden, dikte > 0,6 m, verdient het de aanbeveling de boorgatenreeks aan beide zijden te plaatsen.

     

    Versteviging van holle ruimtes in metselwerk

    Het aanbrengen van boorgaten:

    diameter 18 - 30 mm, schuine hoek naar beneden ca. 45°, boorgatendiepte tot max. 5 cm voor einde wanddikte.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • boorgatenvulling/injectie onder druk
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het vullen van holle ruimtes

    Drukloos met een trechter.

    Lage druk vulling met hiervoor geschikte injectiegereedschap.

     

    Curatieve horizontale afdichting

    Metselwerk met holle ruimtes voorinjecteren.

    Gevulde boorgaten nadat het is aangetrokken met lans/naald doorboren.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

  • Gereedschap / Reiniging
   • boorgatenvulling/injectie onder druk
   • Menggereedschappen, trechter, injectiepackers, geschikte injectiepompen (bijv. Desoi)

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,2 kg / ltr op te vullen ruimte
   • Ca. 1,2 kg/ltr op te vullen ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten