Art.nr. 043025

WP Sulfatex

Starre minerale afdichtingsmortel met een hoge sulfaatbestendigheid

Variant
0430 | grijs
Grootte / hoeveelheid
Dealer zoeken

Hier vindt u dealers bij u in de buurt

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

Buigtreksterkte (28 dagen) ca. 6 N/mm²
Chemicaliënbestendigheid XWW1 - XWW3 volgens DIN 19573
Druksterkte (28 dagen) ca. 30 N/mm²
Waterdosering 20-21% komt overeen met ca. 5,0 l/25 kg
Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
Dampdiffusieweerstand µ < 200

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden binnen en buiten
 • Curatieve kelderafdichting binnen
 • Curatieve sokkelafdichting
 • Afdichting van reservoirs tegen van binnenuit drukkend water
 • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken onder maaiveld
 • Bouwdelen die in contact staan met drinkwater
 • Zout belaste ondergronden
 • WW afdichtingsmortel volgens DIN 19573

Eigenschappen

 • Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC 1plus)
 • Waterdicht onder druk
 • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
 • Zeer goede hechting met de ondergrond
 • Dampdoorlatend
 • Chemisch bestendig conform DIN 4030 tot aantastingsgraad: XA2
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   Sterk zuigende ondergronden vooraf nat maken.

  • Voorbereidingen

   Oude stuclagen of verflagen min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

   Bij de aansluiting wand-vloer de dekvloer ca. 20 cm breed verwijderen.

   Hoeken en scherpe randen stomp maken.

   Kim afronden.

   W1-E: Doorvoeren rondom wigvormig afdichten.

   Zoutsper

   Met zout belaste ondergronden, voorbehandelen met Sulfatex LQ en Salt IH.

   Grondering buiten

   Minerale ondergronden met Kiesol (1 : 1 met water) of met Kiesol MB gronderen.

   Grondering binnen

   Minerale ondergronden met Kiesol (1 : 1 in water) gronderen.

   Afdichtingen in drinkwatervoorzieningen

   Breng het materiaal zonder grondering in drie lagen aan op de voorbereide en voorbevochtigde ondergrond.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • kwasten / spuiten
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

  • Het materiaal minstens in twee lagen aanbrengen.

    

   Hechtbrug vóór het aanbrengen van de pleister
   Breng nog een slurrylaag aan met het product, breng de pleister vers in vers aan.

   Alternatief: Breng een slurrylaag aan met het product, gooi er SP Prep volledig dekkend in, breng pleister aan na droging.

    

 • Verwerkingsinstructies
  • Niet verwerken bij directe zoninwerking.

   De maximale totale natte laagdikte mag niet meer dan 5 mm bedragen.

   Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

   De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

   De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen beschermen.

   Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten / spuiten
  • Mengapparaat, blokkwast, slurry bezem

  • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • tegen vocht beschermen
  • houdbaarheid 12 maand
  • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

 • Verbruik
  • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
  • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Schichtdicken und Verbrauch bei der nachträglichen Abdichtung innen und außen

   Wassereinwirkungsklassen

   (DIN 18533)

   Beanspruchungs- gruppe gemäß WTA 4-6-14

   Mindest- schicht-dicke (mm)

   Auftrags-menge Frischmörtel (kg/m²)

   Verbrauch Pulver (kg/m²)

   Ergiebigkeit 25 kg (Papiersack) (m²)

   W4-E Spritzwasser am Wandsockel und Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden

   Spritzwasser-/

   Sockelabdichtung

   ≥ 2,0
   ca. 4,0
   ca. 3,2
   ca. 7,5
   W1.1-E/W1.2-E Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser
   Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser
   ≥ 2,0
   ca. 4,0
   ca. 3,2
   ca. 7,5
   W2.1-E mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (Eintauchtiefe < 3 m)
   Aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser
   ≥ 3,0
   ca. 6,0
   ca. 4,8
   ca. 5,0
   ----
   Wasserbehälter mit Wassertiefen bis 10 Meter

   ≥ 3,0

   ca. 6,0
   ca. 4,8
   ca. 5,0

 • Algemene instructies
  • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

   Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

   Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

   Altijd een proefvlak opzetten!

   Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmers.com

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.