©

KSE-modulesysteem

Een uitdaging voor gevorderden - modules voor restauratieprofs

De doelstelling van een natuursteenconsolidering beperkt zich niet alleen tot een structurele versteviging maar gaat, afhankelijk van de soort van verwering alsmede de mate waarin, aanzienlijk verder.

Op basis van de grote mate van affiniteit van kiezelzuur tot de meeste natuursteensoorten en vaak door toepassing van verschillende soorten van materialen ontstane en de daarmee gepaard gaande problemen, is de wens om voor alle problemen één materiaal in te kunnen zetten heel begrijpelijk.

Om naast een structurele versteviging ook materiaalverlies met injectiemateriaal, slurry of een lazuur te behandelen is het Remmers KSE-modulesysteem ontwikkeld. Uitgaande van een elastische steenversteviger is een natuurgetrouw bindmiddel samengesteld, wat per object ter plaatse gemodificeerd kan worden door allerlei toevoegingen en vervolgens verwerkt kan worden als injectiemateriaal, slurry of lazuur. Zo is het mogelijk de gemodificeerde materialen voor wat betreft de fysisch-mechanische, vochttechnische en optische eigenschappen volledig op de ondergrond aan te passen. Op deze wijze worden de problemen van overgangen tussen de verschillende lagen ook bij zeer kritische gevallen haarfijn opgelost.

©

REMMERS KSE 100 / 300 / OH / 510

Op basis van „klassieke“ steenverstevigers

In de handel verkrijgbare steenverstevigers zijn op het object afgestemde producten, waarvan de eigenschappen enorm kunnen variëren door toepassing van kleine en grote KSE-moleculen, hoeveelheid katalysator en eventuele speciale oplosmiddelen. Door de combinatie en variatie van deze "klassieke steenverstevigers" kunnen vele verschillende te consolideren, te verstevigen ondergronden succesvol worden gesaneerd.

REMMERS KSE 300 HV

Met gemodificeerde steenverstevigers

Perfecte oplossing van het probleem

Steenverstevigers op basis van kiezelzuurester laten op silicaatgebonden ondergronden twee in elkaar overgaande werkingsmechanismen zien. Aan de ene kant verbindt de kiezelzuurester zich chemisch aan het kwarts in de ondergrond, aan de andere kant vormt er zich in de poriën een driedimensionale kiezelzuurstructuur, wat ook zonder directe chemische verbinding stabilisering teweegbrengt. Op puur calcitische ondergronden komt alleen het tweede genoemde mechanisme tot stand.

Om de chemische verbinding van het kiezelzuur ook aan het calcitische ondergrond te bewerkstelligen zijn speciaal ontwikkelde hechtcomponenten toegevoegd. Deze stoffen zorgen er voor dat er een verbinding ontstaat van het kwarts met de polaire binding van de kalksteen, zodat beide mechanismen zich kunnen verenigen.

Speciale versteviging van kalksteen

De Remmers KSE 300 HV (HV zorgt voor de hechting) is de eerste steenversteviger die volgens dit principe werkt. De effectiviteit werd reeds in een door de Duitse Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück, geïnitieerd pilotproject voor kalksteenconservering aan de Dom Halberstadt, aangetoond.

©

REMMERS KSE 300 E / 500 E

Op basis van "elastische" steenverstevigers

Grenzen bij de toepassing van "klassieke" steenverstevigers

De gedeeltelijk zeer kleine afmeting c.q. grootte van een geldeeltje van de “klassieke” steenverstevigers begrenst de toepassing op ondergronden met een “normale” poriën- respectievelijk holle-ruimteradius. Voor de versteviging van materialen met grotere, natuurlijke of door verwering ontstane holle ruimtes, zijn de gebruikelijke traditionele verstevigers beperkt geschikt. Tot deze “probleemsteenachtigen” behoren o.a. tuf, stucmortels maar ook natuursteen met zweleigenschappen zoals de schilfzandsteen. De oorzaak hiervoor is de natuurlijke poriënradius-verdeling van de natuursteen (bijv. tuf) of als gevolg van verwering (bijv. bij natuursteen met zweleigenschappen zoals de schilfzandsteen) de vorming van microscheurtjes.


KSE-modulesysteem

10 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 071905

Steenversteviger op basis van kiezelzuurester (KSE) met een geringe hoeveelheid gelafscheiding (10%) ter voorkoming van overversteviging en het verkrijgen van een uitgebalanceerd sterkteprofiel

Art.nr. 072005

Oplosmiddelvrije steenversteviger op basis van kiezelzuurester (KSE)

Art.nr. 064505

Oplosmiddelvrije steenversteviger op basis van kiezelzuurester (KSE)

Art.nr. 062505

Oplosmiddelvrije steenversteviger op basis van kiezelzuurester (KSE) met een hoge gelafscheiding ter versteviging van uit elkaar gevallen minerale bouwmaterialen

Art.nr. 065405

Oplosmiddelvrije, speciale versteviger voor kalksteen op basis van kiezelzuurester (KSE) met speciale toevoeging ter verbetering van de hechting

Art.nr. 071405

Elastische steenversteviger op basis van kiezelzuurester (KSE)

Art.nr. 071505

Elastische steenversteviger op basis van kiezelzuurester (KSE) met een hoge gelafscheiding ter versteviging van uit elkaar gevallen minerale bouwmaterialen

Art.nr. 071301

Bindmiddel voor het KSE-modulesysteem Elastische steenversteviger op basis van kiezelzuurester (KSE) met een hoge gelafscheiding met puur minerale zwevende deeltjes

Art.nr. 057103

Vulstof voor het Remmers KSE-modulesysteem

Art.nr. 057202

Vulstof voor het Remmers KSE-modulesysteem