©

Planning & dimensionering

Binnenisolatie als alternatief of uitbreiding voor een buitenisolatie of kernisolatie achteraf

Binnenisolatie is een alternatief of uitbreiding van een buitenisolatie of kernisolatie achteraf. Bij deze systemen ligt het dragende metselwerk aan de warme zijde van de isolatie, waardoor ze dus meestal structureel niet kritisch zijn. Bij binnenisolatie daarentegen moet steeds rekening worden gehouden met de mogelijkheid of het risico op condensvorming.

Binnenisolatie mog nooit zonder een vakkundige planning worden geplaatst, omdat het hygrothermisch gedrag van de constructie ingrijpend wordt gewijzigd door de binnenisolatie. Gerenommeerde fabrikanten van binnenisolatiesystemen stellen de specifieke waarden en materiaalfuncties ter beschikking die voor de planning of simulatie vereist zijn.

iQ-Lator 2.0 is een innovatief programma voor de hygrothermische berekening, optimalisatie en detectie van meer lagen buitenmuurconstructies, met name capillair actieve materialen. Met dit programma zijn stationaire berekeningen voor meer lagen, eendimensionale structuren (muren, daken, enz.) volgens DIN 4108-3 mogelijk. In tegenstelling tot de traditionele Glaser-methode houdt het in iQ-Lator geïntegreerde berekeningsalgoritme ook rekening met het transport van vloeibaar water.

Door het aanbrengen van een iQ-Therm binnenisolatie blijft de warmte nagenoeg volledig binnen de gesloten woonruimte, en zal die slechts in geringe mate via de wanden ontsnappen. Dit betekent een aanzienlijke besparing op de verwarmingskosten. Door middel van een combinatie van verschillende bouwfysische eigenschappen worden bij het gebruik van iQ-Therm vocht- en warmtetechnische problemen vanaf het begin uitgesloten.