©

Pleisterwerk

Oude pleisterlagen renoveren - eenvoudig en snel een perfecte gevel

Bouwwerken veranderen. Door de jaren heen zetten vuil en schadelijke stoffen in de lucht zich af op de gevels. Vocht dringt in. Wanneer het tijd is voor een renovatie, worden de gevels in het algemeen altijd wel gereinigd, maar meestal is dat niet voldoende.

Wanneer er sprake is van hoge zoutconcentraties, dan verdient het de aanbeveling het zoutgehalte aan het oppervlak te reduceren met een één-laag of twee-lagen systeem of te werken met opofferingstuclagen ook wel Kompressenputz.

Pleisterwerk

8 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 040120

Zoutbufferende poriënstucmortel voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 040220

Speciale pleister voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 041620

Speciale pleister voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA met een zeer hoge sulfaatweerstand

Art.nr. 107716

Zoutbuffer-stucmortel/opofferings-stucmortel conform WTA

Art.nr. 057420

Objectspecifiek samengestelde aanbrandmortel

Art.nr. 057525

Objectspecifiek samengestelde basismortel

Art.nr. 057625

Objectspecifiek samengestelde mortel

Art.nr. 054335

Basismengsel ("droog-gebluste", cementvrije zand-kalkmortel) voor het maken van mortel en pleister conform historisch voorbeeld onder toevoeging van lokaal verkrijgbare toeslagstoffen