Art.nr. 181001

Kiesol

Oplosmiddelvrij, verstevigend verkiezelingsconcentraat 1K

Vertegenwoordiger zoeken

Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

Dealer zoeken

Hier vindt u dealers bij u in de buurt

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

Hoedanigheid / Kleur kleurloos tot geelachtig
Dichtheid (20 °C) ca. 1,15 gr/cm³
pH-Waarde ca. 11
Versteviging ≤ 5 N/mm²
Waterafstootbaarheid w < 0,5 kg/(m²*h0.5)
Waterdampdoorlaatbaarheid > 90%

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden binnen en buiten
 • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht drukloos tot doorvochtingsheidgraad 80%
 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%
 • Grondering tegen negatieve vochtinwerking
 • Oppervlakteverbetering

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Verstevigend
 • Poriënverdichtend
 • Waterafstotend
 • Muurzoutenremmend
 • Verbetert de hechting, slijtvastheid en oppervlaktestevigheid
 • Verhoogt de bestendigheid tegen chemische aantasting
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

    

   Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

   Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel.

   Grondering tegen negatieve vochtbelasting

   De ondergrond moet schoon zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

   Oppervlakteverbetering

   De ondergrond moet schoon zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

  • Voorbereidingen

   Bij het injecteren onder lage druk het wandoppervlak min. 30 cm boven en onder de boorgatenreeks met Kiesol en Afdichtingsmortel dichtzetten.

    

   Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

   Boren boorgaten: op één rij (hart op hart), diameter 12 - 30 mm, afstand 10 - 12,5 cm, onder een hoek van ca. 45°, boorgatendiepte tot op ca. 5 cm wanddikte.

   Bij wanden, dikte > 0,6 m, verdient het de aanbeveling de boorgatenreeks aan beide zijden te plaatsen.

   Spouwmetselwerk met BSP 3 of BSP 6 (Boorgatenvuller) voorinjecteren.

   Wachttijd voor de volgende laag 7 dagen.

   Gevulde boorgaten perforeren.

   Bij injectie onder druk, het oppervlak van het metselwerk ter plaatse van de boorgatenreeks, 50 cm breed met Kiesol en Afdichtingsmortel dichtzetten.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
  • kwasten/ boorgatenvulling/injectie onder druk/ lagedruk spuiten/-sproeien
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +35°C.

  • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

   - Drukloos (doorvochtigingsgraad < 80%):

   geschikte voorraadtank, bijv. Kiesol doseerkoker (art.nr. 417301) eventueel meerdere malen vullen tot verzadiging.

   - Lage druk (doorvochtingsgraad < 95%):

   Met geschikt injectiegereedschap en injectienippels injecteren.

    

   Grondering tegen negatieve vochtbelasting

   Het materiaal trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    

   Oppervlakteverbetering

   Het materiaal trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

   De behandeling net zo lang herhalen (nat-in-nat) tot er geen materiaalopname meer is vast te stellen.

 • Verwerkingsinstructies
  • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    

   Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

   Na het injecteren de boorgaten vullen met Boorgatenvuller.

   Maak vervolgens een oppervlakteafdichting ten minste 30 cm onder en boven het niveau van de reeks boorgaten en omvat aangrenzende bouwdelen.

   Niet geschikt als horizontale afdichting voor gasbeton en leem.

    

   Grondering tegen negatieve vochtbelasting

   Overtollig materiaal direct verwijderen.

   Volgende behandelingen nat-in-nat, binnen de reactietijd, uitvoeren.

    

   Oppervlakteverbetering

   Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

   Niet ter verbetering van oppervlakken waaraan optisch hoge eisen worden gesteld.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten/ boorgatenvulling/injectie onder druk/ lagedruk spuiten/-sproeien
  • Kwast, gloriaspuit, airless spuitapparatuur, gietbeker, lagedruk injectiegereedschap Verdere informatie in het gereedschapprogramma

  • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

   Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

 • Verbruik
  • afhankelijk van de toepassing / m²
  • Curatieve dwarsdoorsnedeafdichting: ca. 1,5 kg/m per 10 cm wanddikte (kan afhankelijk van de porositeit van het metselwerk aanzienlijk variëren) Grondering: ca. 0,1 - 0,3 kg/m² (1 : 1 met water verdunnen) Oppervlakteverbetering: ca. 0,2 - 0,4 kg/m²

 • Algemene instructies
  • Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

   Opmerking met betrekking tot injectietechniek voor de verwerking met en van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport WTA-merkblad 4-10-15 in acht nemen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Gereedschap, accessoires en PBM's