• SP Prep

  Art.nr. 040030

  SP Prep

  Voorspuitmortel conform WTA

  Variant
  0400 | grijs (eigen kleur)
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Brandklasse A1
  Druksterkte (28 dagen) CS IV (> 6,0 N/mm²)
  Kwaliteitscontrole GG-Cert + WTA
  Maximale korrelgrootte 3,15 mm
  korrelgrootte volgens DIN EN 13139
  Laagdikte Max. 5 mm
  Schudmaat Ca. 1,7 kg/dm³
  Waterdosering Ca. 5,0 l/30 kg
  Dampdiffusieweerstand µ ≤ 15
  Dampdoorlatendheid µ ≤ 15
  Waterindringdiepte Na 1 h > 5 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Ondergrondvoorbereiding van het stucwerk voor het aanbrengen van een minerale stuclaag
  • Egaliseren van de ondergrond met verschil in zuiging

  Eigenschappen

  • Goede hechting met de ondergrond
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Absorberende ondergronden matvochtig voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Zuigende ondergronden

    Het product als aanbrandlaag wratachtig (dekkingsgraad 50-70%) aanbrengen in een laagdikte van max. 5 mm.

     

    Binnenafdichting en zwak zuigende ondergronden

    Het product volledig dekkend (100%) aanbrengen in een laagdikte van max. 5 mm.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Het materiaal niet voor het egaliseren van oneffenheden gebruiken.

    Stuclaag aanbrengen na 2 - 4 dagen.

    De hechting op gladde en dichte oppervlakken verbeteren met ZM HF [basic].

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mengapparaat, spaan, staalborstel, spatmolen, trechterpistool

   • Menggereedschap, troffel, stalen bezem, spatmolen, trechterpistool

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 4 - 6 kg / mm laagdikte (volledig dekkend) / m²
   • Volledig dekkend 4 - 6 kg/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's