• Zoutsper

  Art.nr. 067405

  Salt IH

  Voor het tijdelijk inkapselen van zouten in muren

  Variant
  0674 | Salt IH
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) 1,1 gr/cm³
  Kleur roodachtig
  pH-waarde ca. 11

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
  • Bij instandhouding als bescherming tegen zouten
  • Oppervlakteverbetering

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Kapselt schadelijke zouten in
  • Vermindert de zuigkracht
  • Verstevigend
  • Poriënverdichtend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stofvrij, schoon, ontdaan van stoffen die de hechting beïnvloeden (olie, was, vet, etc.).

   • Voorbereidingen

    Verven, stuclagen en mortels tenminste 80 cm meer dan de bovenste zoutschade- respectievelijk vochtigheidsgrens verwijderen.

    Zichtbare zouten droog afborstelen.

    Beschadigde voegen minstens 2 cm diep uitkrabben.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • kwasten / lagedruk spuiten/-sproeien
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +35°C.

   • Het materiaal trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    De behandeling net zo lang herhalen (nat-in-nat) tot er geen materiaalopname meer is vast te stellen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    Overtollig materiaal direct verwijderen.

    Volgende behandelingen nat-in-nat, binnen de reactietijd, uitvoeren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / lagedruk spuiten/-sproeien
   • Bezem, blokkwast, spuit met breedstraalnozzle

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 0,4 kg - ,06 kg totaal / m²
   • Ca. 0,4 - 0,6 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Niet ter verbetering van oppervlakken waaraan optisch hoge eisen worden gesteld.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.