• Sulfatex Vloeibaar

  Art.nr. 066305

  Sulfatex LQ

  Bescherming tegen sulfaten

  Variant
  0663 | Sulfatex LQ
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) ca. 1,04 gr/cm³
  pH-waarde ca. 2,5

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
  • Bij instandhouding als bescherming tegen sulfaten

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verandert sulfaten in moeilijk oplosbare verbindingen
  • Niet hydrofoberend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stofvrij, schoon, ontdaan van stoffen die de hechting beïnvloeden (olie, was, vet, etc.).

   • Voorbereidingen

    Verven, stuclagen en mortels tenminste 80 cm meer dan de bovenste zoutschade- respectievelijk vochtigheidsgrens verwijderen.

    Zichtbare zouten droog afborstelen.

    Beschadigde voegen minstens 2 cm diep uitkrabben.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • kwasten / lagedruk spuiten/-sproeien
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +35°C.

   • Het materiaal trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    De behandeling net zo lang herhalen (nat-in-nat) tot er geen materiaalopname meer is vast te stellen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    Overtollig materiaal direct verwijderen.

    De volgende grondering met Kiesol (1 : 1 met water) op zijn vroegst na 2 - 3 uur aanbrengen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / lagedruk spuiten/-sproeien
   • Bezem, kwast, blokkwast, spuit met breedstraalnozzle

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

    Opslag beneden +8°C kan leiden tot bezinksel, wat bij hogere temperaturen weer oplost.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 0,5 kg - 1,0 kg totaal / m²
   • Afhankelijk van de ondergrond ca. 0,5 - 1,0 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Niet ter verbetering van oppervlakken waaraan optisch hoge eisen worden gesteld.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.