Art.nr. 301408

MB 2K

Multifunctionele afdichtingscoating Combineert de eigenschappen van flexibele scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel en bitumeuze deklagen

Variant
3014 | MB 2K
Grootte / hoeveelheid
Dealer zoeken

Hier vindt u dealers bij u in de buurt

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

Basis polymeerbindmiddel, cement, additieven, speciale vulstoffen
Brandklasse E (DIN EN 13501-1)
Dichtheid verse mortel ca. 1,0 kg/dm³
Consistentie pasteus
Scheuroverbrugging ≥ 3 mm (bij een droge laagdikte ≥ 3 mm)
Laagdikte 1,1 mm natte laagdikte geeft ca. 1 mm droge laagdikte
Schuifdruktest voldoet ook zonder wapeningsweefsel
Dampdiffusieweerstand µ = 1755
Waterdichtheid getest tot 8 m waterkolom

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden binnen en buiten
 • Snelle afdichting
 • Nieuwbouwafdichting
 • Horizontale afdichting in en onder muren
 • Curatieve bouwafdichting van bestaande gebouwen conform WTA
 • Bouwwerken > 3 m beneden maaiveld
 • Goedgekeurd voor aansluiting op (WU) water ondoorlaatbare betonconstructies
 • Sokkel- en voetafdichting
 • Afdichting in combinatie (AiV)
 • Hechtprimer op oude bitumen

Eigenschappen

 • Meer dan 3 mm geteste scheuroverbrugging! (volgens DIN EN 14591)
 • Snelle doordroging en vernetting na 18 uur bij 5 °C en 90 % relatieve vochtigheid
 • Voldoet aan de testeisen voor PMBC
 • Getest radondicht
 • Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC 1plus)
 • Oplosmiddelvrij
 • Bevat geen bitumen
 • Waterdicht onder druk
 • Hoge hechttreksterkte
 • Ook een zeer goede hechting op niet minerale ondergronden (bijv. kunststof, metaal enz.)
 • Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
 • Snel af te werken (≥ 4 uur)
 • UV-bestendig
 • Vorst-dooizoutbestendig
 • Overschilderbaar en over te stucen
 • Kan worden aangebracht als een slurry, met een borstel, een spatel of door te spuiten.
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, droog, schoon, stofvrij zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

   Niet minerale ondergrond opruwen.

   Zuigende mineralen ondergronden, behalve zelfverdichtend beton (ZVB), mogen licht vochtig zijn.

  • Voorbereidingen

   Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

   Hoeken en scherpe randen stomp maken.

   Breng bij de kim voegenband van de Tape VF-serie in het materiaal aan en rond af <20mm.

   Als alternatief een afdichtingskim met een geschikte mortel maken.

   Oneffenheden> 5 mm met een geschikte spachtel of MB 2K aangemaakt met Selecmix RMS (mengverhouding 1 : 1 tot 1 : 3) vullen en dichtzetten.

   Bij doorvoeren PVC buizen met schuurpapier opruwen, metalen buizen reinigen en eventueel schuren.

   Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   Zuigende, minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

   Op zwak zuigende ondergronden ter voorkoming van blaasvorming een schraaplaag (ca. 500 gr MB 2K/m²) met het product aanbrengen.

 • Bereiding
  • mengtijd 3 min
  • Combiverpakking

   Meng het vloeibare bestanddeel ( component A) met een geschikt mengwerktuig.

   Voeg het losgemaakte poedervormige bestanddeel ( component B) volledig bij het vloeibare bestanddeel.

   Ca. 1 minuut mengen, het mengen onderbreken en ingesloten lucht te laten ontsnappen.

   Poeder vastgehecht aan de rand, afstrijken.

   Het mengen ca. 2 minuten voortzetten.

   Het mengapparaat gedurende de totale mengtijd op de bodem laten.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • kwasten / met spaan / spuiten
  • Verticale oppervlakteafdichting

   Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

   Horizontale oppervlakteafdichting

   Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

   Na droging, voor het leggen van de dekvloer twee lagen polyethyleenfolie aanbrengen.

   Rondom de randen afdichten tot de bovenzijde van de vloer respectievelijk tot aan de horizontale afdichting.

   Horizontale afdichting in en onder wanden

   Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

   Aansluitdetails/voegen tussen bouwdelen

   Hoek- en aansluitvoegen alsmede verbindingen met opstaande bouwdelen (bijv. ramen tot aan de grond, deuren enz.) overbruggen met het Voegenband systeem VF.

   Het materiaal als contactlaag aanbrengen, breng Tape VF volvlaks aan en werk het in zonder plooien.

   Doorvoeren

   W1-E: Doorvoeren rondom wigvormig afdichten.

   W2.1-E: Integreer buisdoorvoeren in de waterdichting met een geschikte losse/vaste flens, alternatief: gebruik Remmers flens.

   Sokkelpleister

   Volgende lagen met lijm- en armeringsmortel, zoals Remmers VM Fill / VM Fill rapid, kunnen na ongeveer 4 uur worden aangebracht.

   Armeringsweefsel in het volledige oppervlak van de mortellaag verwerken.

   Opnieuw behandelen en beleggen

   Na 4 uur opnieuw met lijm-, spachtel- of wapeningsmortel bewerken.

   Coaten

   Rechtsreeks behandelen met een bindmiddelrijke dispersieverf.

   Altijd een proefvlak opzetten!

 • Verwerkingsinstructies
  • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

   Niet verwerken bij directe zoninwerking.

   Niet gebruiken op onbehandeld aluminium.

   De schraaplaag geldt niet als afdichtingslaag.

   De maximale totale natte laagdikte mag niet meer dan 5 mm bedragen.

   Door het materiaal op te mengen (bijv. roeren) in de mengemmer, kan vroegtijdige huidvorming worden voorkomen.

   Materiaal dat al begint te verharden niet meer met water vermengen of toevoegen aan vers vermengd materiaal.

   De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

   De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen beschermen.

   Zorg voor extra lastverdeling bij waterdichting onder stellagers.

   Bij de verwerking in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie zorgen (eventueel adembescherming dragen).

   Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

 • Gereedschap / Reiniging
  • met spaan / plamuurmes / spuiten
  • Mengapparatuur, spaan, laagdiktespaan, mortelkwast, blokkwast, roller.

  • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

   Opgedroogde materiaalrestanten kunnen allen nog mechanisch worden verwijderd.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • houdbaarheid 9 maand
  • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

 • Verbruik
  • 1,1 kg / mm laagdikte / m²
  • Ten minste 1,1 kg/m²/mm drogelaagdikte

   Laagdiktes en verbruik bij toepassing als scheuroverbruggende afdichtingsmortel in binnen- en buitentoepassingen: Zie de verbruikstabel onder toepassingsvoorbeelden.

  • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 • Toepassingsvoorbeelden  • Bestendigheid tegen vochtinwerking (DIN 18533/18534/18535)
   Droge-laagdikte
   (mm)   Natte-laagdikte
   (mm)   Verbruik (kg/m²)    Spreidend vermogen
   25 kg (m²)   W1-E*    Optrekkend vocht
   en watermigratie zonder hydrostatische druk   ≥ 2   ca. 2,2   ca. 2,2   ca. 11,3   W2.1-E**    Matige
   watermigratie bij hydrostatische druk (waterkolom <3 m)   ≥ 3   ca. 3,3   ca. 3,3   ca. 7,5   W2.1-E**


   Overgang op bouwdelen van waterdichte betonconstructie   Matige
   watermigratie bij hydrostatische druk (waterkolom <3 m)   ≥ 3   ca. 3,3   ca. 3,3   ca. 7,5   W2.2-E***    Hoge watermigratie
   onder hydrostatische druk (waterkolom <3 m)   ≥ 4   ca. 4,4   ca. 4,4   ca. 5,6   W3-E**    Watermigratie
   zonder hydrostatische druk op met de grond bedekt plafond   ≥ 3   ca. 3,3   ca. 3,3   ca. 7,5   W4-E   


       Spatwater en optrekkend vocht op de sokkel en capillair water in en
   onder muren   ≥ 2   ca. 2,2   ca. 2,2   ca. 11,3   W0-I en W1-I    geringe en matige
   inwerking van water    ≥ 2   ca. 2,2   ca. 2,2   ca. 11,3   W2-I en W3-I    hoge en zeer hoge
   inwerking van water zonder chemische inwerking   ≥ 2   ca. 2,2   ca. 2,2   ca. 11,3   W2-B   Inwerking van
   water in reservoirs met een vulhoogte van ≤ 8 m   ≥ 3   ca. 3,3   ca. 3,3   ca. 7,5

   * Speciale regeling
   noodzakelijk voor metselwerk

   **  Speciale
   regeling noodzakelijk

   ***  Speciale
   regeling noodzakelijk - alleen toegestaan op betonondergronden tot 8 m
   dompeldiepte
   Vereiste laagdikte
   volgens DIN 18533:

   In de Duitse Norm
   wordt voor de bepaling van de minimale droge-laagdikte dmin een
   opslagformule gehanteerd. Deze houdt rekening met zowel de verwerkingsvariatie dv
   als met het meerverbruik voor de egalisering van de ondergrond du. Bij
   afzonderlijke egalisering van de ondergrond (zoals d.m.v. krasspachtelen)
   verdwijnt de factor du uit de berekening.   du = verbruik bij
   krasspachtelen ca. 0,5 kg/m² (afhankelijk van de ondergrond)dv = met
   laagdiktespaan niet noodzakelijk/zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,4 kg/m²
   (dmin = 3 mm) • Algemene instructies
  • Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

   Bij de planning en uitvoering dienen algemene bouwkundige certificaten (Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse, abP) in acht te worden genomen.

   De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmers.com

   Altijd een proefvlak opzetten!

   Afpelweerstandstests (peeltests) zijn voor de beoordeling van de geschiktheid voor gebruik van het product niet geschikt en niet toegestaan.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.