• Kiesol C [basic]
 • Kiesol C [basic]
 • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]

  Art.nr. 072705

  Kiesol C [basic]

  Silaancrème voor horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk

  Remmers seal speed formulation WTA-certificated
  Variant
  0727 | Kiesol C
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid / kleur melkachtig, wit
  Dichtheid (20°C) Ca. 0,94 g/cm³
  Vlampunt > 100°C
  Consistentie crème

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Poreuze, minerale bouwmaterialen zoals baksteen, zandsteen en kalkzandsteen
  • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Nieuwe inverse formulering voor snellere werking
  • Op silaan/siloxaanbasis
  • Zeer goed indringvermogen
  • Optimaal voor een drukloze injectie
  • Hoog rendement
  • Hydrofoberend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel.

   • Voorbereidingen

    Het aanbrengen van boorgaten:

    in één rij, diameter 12 mm, afstand 12 cm, hellingshoekhoek horizontaal,
    boorgatendiepte tot ca. 2 cm voor einde wanddikte.

    Wanden, dikte > 0,6 m, eventueel vanaf beide kanten boren.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kitpistool / injectieslang / Desoi kolfpomp EP-60
   • Het materiaal afhankelijk van de verpakking met geschikt injectiegereedschap injecteren.

    De boorgaten, alleen de laatste 2 cm niet, vullen met crème.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    De boorgaten dezelfde dag met WP DS Levell dichtzetten.

    In de zone waar reactie van het materiaal plaatsvindt, kunnen er tijdelijk verkleuringen aan het oppervlak ontstaan, met name bij metselwerk.

    Voor de navolgende oppervlakteafdichting wordt geadviseerd ter plaatse van de boorgatenreeks een extra laag met WP DS Levell aan te brengen.

    Maak vervolgens een oppervlakteafdichting ten minste 30 cm onder en boven het niveau van de reeks boorgaten en omvat aangrenzende bouwdelen.

    Het verdient de aanbeveling een proefvlak op te zetten.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kitpistool / injectieslang / Desoi kolfpomp EP-60
   • Handpistool,
    Injectielans voor 550 ml,
    Injectieslang voor 550 ml,
    Injectieset voor 550 ml,
    Desoi PowerPump 70 voor 10 l Politainer, lage druk, toedienings- en spuitapparatuur met hiertoe geschikte injectielans

   • Gereedschap en vervuiling als het materiaal nog vers is met Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat (art.nr. 3868) of Verdunning V 101 (art.nr. 0978) reinigen.

    Bij langere stilstandtijden de machine legen en reinigen met RK-898 of verdunner V101.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

    Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Zie de verbruikstabel bij toepassingsvoorbeelden

   • Bij metselwerk met holle ruimtes rekening houden met een hoger verbruik.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Verbruik komt
    overeen met de te vullen boorgatvolumes, inclusief veiligheidsmarge.
    Boorgatdiameter: 12
    mm    Onderlinge afstand
    tussen de boorgaten: 12 cm,
    d.w.z. 8,3 gaten per meter
    Wanddikte:            Diepte
    boorgat:            Verbruik*per
    meter:            
               10 cm    ca. 8 cm    ca. 80 ml    11,5 cm    ca. 9,5 cm    ca. 100 ml    24 cm    ca. 22 cm    ca. 230 ml    36 cm    ca. 34 cm    ca. 350 ml    42 cm    ca. 40 cm    ca. 415 ml

    *10 %
    veiligheidsmarge ingecalculeerd
  • Algemene instructies
   • Niet geschikt voor cellenbeton, gips en leem.

    Kan niet worden gebruikt in een recente voegmortel.

    Op gecarbonatiseerd natuursteen een proef opzetten om de werkzaamheid te testen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

    Opmerking met betrekking tot injectietechniek voor de verwerking met en van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport WTA-merkblad 4-10 in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's