• WP Top [basic]

  Art.nr. 042825

  WP Top [basic]

  Minerale afdichtingspleister

  Kleuren: grijs | 0428
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Brandklasse A1
  Druksterkte ≥ 10 N/mm² (komt overeen met CS IV)
  Waterdicht onder druk ≤ 1,0 bar zonder hechtprimer
  ≤ 1,5 bar met hechtprimer
  Dynamische E-modulus ≥ 10000 N/mm²
  Dichtheid verse mortel ca. 1,9 kg/dm³
  Korrelgrootte 2 mm
  Capillaire wateropname ≤ 0,1 kg/(m²min0,5)
  Laagdikte één laag 15 - 30 mm
  Schudmaat ca. 1,5 kg/dm³
  Waterdosering 3,8 - 4,5 ltr / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Buiten:
   - Egalisering onder afdichtingen van PMBC en MDS
   - Stuclaag voor spatplinten
   - Waterdichte stuc- en metselmortel
  • Binnen:
   - Afdichtingssysteem voor verblijfsruimtes
   - Afdichtingssysteem onder saneerpleisters

  Eigenschappen

  • Waterdicht
  • Standvast
  • Uitdrogingsbevorderend
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Slechte voegen min. 2 cm diep uitkrabben.

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Product als aanbrandlaag > 50% dekkend aanbrengen.

    Ondergrond: zwak zuigend

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend, wratachtig aanbrengen.

    Alternatief: product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Ondergrond: minerale afdichtingsmortel

    SP Prep volledig dekkend als aanbrandlaag, wratachtig in de laatste slurrylaag nat-in-nat aanbrengen.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Buiten:

    Eén laag

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Laagdikte één laag 15 - 30 mm.

     

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    Laagdikte per laag 15 - 30 mm.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbewerken met roosterspaan.

     

    Binnen:

    Contactlaag met WP Sulfatex aanbrengen.

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Het product in twee lagen met een laagdikte van min. 20 mm aanbrengen.

    Voor het aanbrengen van de volgende laag spachtel het aangestijfde stucoppervlak opruwen met bijv. met een roosterspaan.

    Condensbuffer

    Na 2 - 7 dagen de vochtregulerende spachtel Remmers iQ-Top SLS (0230) aanbrengen in 5 mm laagdikte.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparatuur, gladde spaan, getande spaan, roosterspaan, schuurbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte respectievelijk ca. 1,6 kg/dm³

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's