• MB 2K
 • MB 2K
  • MB 2K
  • MB 2K

  Art.nr. 301408

  MB 2K

  Multifunctionele bouwafdichting Verenigt de eigenschappen van een flexibele, scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortel (MDS) en bitumen afdichtingscoating (PMBC) (U-bericht volgens DIN EN 15814)

  Varianten
  3014 | MB 2K
  Grootte / hoeveelheid
  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Basis polymeerbindmiddel, cement, additieven, speciale vulstoffen
  Brandklasse E (DIN EN 13501-1)
  Dichtheid verse mortel ca. 1,0 kg/dm³
  Consistentie pasteus
  Scheuroverbrugging ≥ 3 mm (bij een droge laagdikte ≥ 3 mm)
  Laagdikte 1,1 mm natte laagdikte geeft ca. 1 mm droge laagdikte ⁽¹⁾
  Schuifdruktest voldoet, ook zonder wapeningsweefsel
  Dampdiffusieweerstand µ = 1755
  Waterondoorlaatbaarheid getest tot 8 m waterkolom

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Snelle afdichting
  • Nieuwbouwafdichting
  • Horizontale afdichting in en onder muren
  • Curatieve bouwafdichting conform WTA
  • Dieptes onder maaiveld tot 3 m
  • Goedgekeurd voor aansluiting op (WU) water ondoorlaatbare betonconstructies
  • Sokkel- en voetafdichting
  • Afdichting in combinatie (AiV)
  • Hechtprimer op oude bitumen
  • Reparatie van platte daken op niet bewoonde ruimtes

  Eigenschappen

  • Meer dan 3 mm geteste scheuroverbrugging (conform EN 14891)
  • Snelle doorharding en vernetting na 18 uur
  • Voldoet aan de testeisen voor PMBC
  • Getest radondicht
  • Oplosmiddelvrij
  • Bevat geen bitumen
  • Waterdicht onder druk
  • Hoge hechttreksterkte
  • Ook een zeer goede hechting op niet minerale ondergronden (bijv. kunststof, metaal enz.)
  • Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Snel af te werken (≥ 4 uur)
  • UV-bestendig
  • Vorst-dooizoutbestendig
  • Overschilderbaar en over te stucen
  • Te verwerken als slurry, spachtel, met kwast en spuit
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, droog, schoon, stofvrij zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

    Niet minerale ondergrond opruwen.

   • Voorbereidingen

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    In de kim Tape VF (art.nr. 5071) in het materiaal inbedden en < 20 mm afronden.

    Als alternatief een afdichtingskim met een geschikte mortel maken.

    Oneffenheden> 5 mm met een geschikte spachtel of MB 2K aangemaakt met Selecmix RMS (mengverhouding 1 : 1 tot 1 : 3) vullen en dichtzetten.

    Bij doorvoeren PVC buizen met schuurpapier opruwen, metalen buizen reinigen en eventueel schuren.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

    Zuigende, minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

    Op zwak zuigende ondergronden ter voorkoming van blaasvorming een schraaplaag (ca. 500 gr MB 2K/m²) met het product aanbrengen.

  • Bereiding
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Met geschikt mengapparaat de vloeistof component op mengen.

    Het losse poeder volledig aan de vloeibare component toevoegen.

    Ca. 1 minuut mengen, het mengen onderbreken en ingesloten lucht te laten ontsnappen.

    Poeder vastgehecht aan de rand, afstrijken.

    Het mengen 2 minuten voortzetten.

    Het mengapparaat gedurende de totale mengtijd op de bodem laten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten / met spaan / spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- end ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Verticale oppervlakteafdichting

    Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Horizontale oppervlakteafdichting

    Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Na droging, voor het leggen van de dekvloer twee lagen polyethyleenfolie aanbrengen.

    Rondom de randen afdichten tot de bovenzijde van de vloer respectievelijk tot aan de horizontale afdichting.

    Horizontale afdichting in en onder wanden

    Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Aansluitdetails/voegen tussen bouwdelen

    Hoek- en aansluitvoegen alsmede verbindingen met opstaande bouwdelen (bijv. ramen tot aan de grond, deuren enz.) overbruggen met het Voegenband systeem VF.

    Het materiaal als contactlaag aanbrengen, Tape VF inbedden.

    Doorvoeren

    Doorvoeren rondom wigvormig afdichten.

    Doorvoeren met lijmflens of los-/vastflens in de afdichting inbinden.

    Bij waterbelasting drukkend water Remmers Flens gebruiken.

    Sokkelpleister

    Voordat de volgende stuclaag wordt aangebracht een extra slurrylaag op de laatste afdichtingslaag aanbrengen en nat-in-nat SP Prep volledig dekkend ruw aanbrengen.

    Het opnieuw bewerken met lijm- of wapeningsmortel kan zonder extra slurrylaag/aanbrandmortel na 4 uur.

    Opnieuw behandelen en beleggen

    Na 4 uur opnieuw met lijm-, spachtel- of wapeningsmortel bewerken.

    Coaten

    Direct behandelen met een bindmiddelrijke dispersieverf.

    Altijd een proefvlak opzetten!

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Niet verwerken bij directe zoninwerking.

    Niet gebruiken op onbehandeld aluminium.

    De schraaplaag geldt niet als afdichtingslaag.

    De maximale totale natte laagdikte mag niet meer dan 5 mm bedragen.

    Door het materiaal op te mengen (bijv. roeren) in de mengemmer, kan vroegtijdige huidvorming worden voorkomen.

    Materiaal dat al begint te verharden niet meer met water vermengen of toevoegen aan vers vermengd materiaal.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen beschermen.

    Zorg voor extra lastverdeling bij waterdichting onder stellagers.

    Bij de verwerking in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie zorgen (eventueel adembescherming dragen).

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparatuur, spaan, laagdiktespaan, mortelkwast, blokkwast, roller.

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Opgedroogde materiaalrestanten kunnen allen nog mechanisch worden verwijderd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 9 maand
   • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

  • Verbruik
   • 1,1 kg / mm laagdikte / m²
   • Min. 1,1 kg/m²/mm droge laagdikte Laagdikte en verbruik bij toepassing als scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel binnen en buiten: zie verbruikstabel bij toepassingsvoorbeelden.

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerking klasse (DIN 18533)


    Droge laagdikte (mm)
    Natte laagdikte (mm)
    Verbruik (kg/m²)
    Opbrengst 25 (kg/m²)
    W1.1-E/W1.2-E* bodemvocht en niet drukkend water 
    bodemvocht en water niet drukkend water 
    ≥ 2
    ca. 2,2
    ca. 2,2
    ca. 11,3

    W2.1-E** matige inwerking van drukkend water (diepte onder maaiveld  < 3 m)

    stuwend water en en drukkend  water

    ≥ 3
    ca. 3,3
    ca. 3,3
    ca. 7,5

    W2.1-E** matige inwerking van drukkend water (diepte onder maaiveld  < 3 m)

    afdichting bij overgangen met waterdichte betonelementen
    ≥ 3
    ca. 3,3
    ca. 3,3
    ca. 7,5

    W2.2-E*** grote inwerking van drukkend water (diepte onder maaiveld > 3 m)

    ---
    ≥ 4
    ca. 4,4
    ca. 4,4 

    ca. 5,6

    W3-E** niet drukkend water op met aarde bedekte plafonds

    niet drukkend water op met aarde bedekte plafonds

    ≥ 3
    ca. 3,3
    ca. 3,3
    ca. 7,5
    W4-E spatwater bij spatplinten en capillair vocht in en onder muren onder maaiveld

    spatwaterzone/

    sokkelafdichting

    ≥ 2
    ca. 2,2
    ca. 2,2
    ca. 11,3
    W4-E spatwater bij  spatplinten en capillair vocht in en onder muren onder maaiveld
    afdichting in en onder muren
    ≥ 2
    ca. 2,2
    ca. 2,2
    ca. 11,3
    ---
    watertanks met dieptes tot 10 m
    ≥ 3
    ca. 3,3
    ca. 3,3
    ca. 7,5
    *     op metselwerk met een specifieke overeenkomst
    **   specifieke overeenkomst nodig
    ***  specifieke overeenkomst nodig / toepassing alleen toegestaan op betonondergronden  
    Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533:
    du = schraaplaag verbruik ca. 0,5 kg/m² (afhankelijk van de ondergrond)
    dv = met laagdiktespaan niet nodig / zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,4 kg/m² (dmin = 3 mm)
    ⁽¹⁾ Tot en met chargenummer 31108815 - verbruik: min. 1,2 kg/m²/mm droge laagdikte

  • Algemene instructies
   • Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    „Richtlijn voor de voorbereiding en uitvoering van afdichtingen van bouwdelen onder maaiveld met flexibele afdichtingsmortels“, Duitse Bouwchemie, 2e uitgave, stand 2006 in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmers.com

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's