• FL fix

  Art.nr. 281725

  FL fix

  Flexibele tegellijm

  Kleuren: grijs | 2817
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Beloopbaar / invoegen na ca. 12 uur
  Lijmlaagdikte tot max. 10 mm
  Open tijd ca. 30 minuten (afhankelijk van de temperatuur)
  Schudmaat ca. 1,3 kg/dm³
  Waterdosering ca. 6,5 ltr / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Het leggen van keramische wand- en vloertegels
  • Binnen en buiten
  • Droog, nat en onder water
  • Afdichting in combinatie (AiV)

  Eigenschappen

  • Hoge hechttreksterkte (C 2)
  • Flexibel (S 1)
  • Zakt nagenoeg niet na (T) en zeer goede hechting
  • Zeer lange lijmopentijd (E)
  • Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC 1plus)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    De ondergrond egaliseren.

    Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Ter verbetering van de hechttreksterkte eerst een schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Het materiaal direct met een geschikte getande spaan aanbrengen.

    De tegels in het verse mortelbed onder lichte druk leggen.

    De verse mortelrestanten van de bovenzijde van de tegels direct verwijderen.

    De voegen vrijhouden van mortelrestanten.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet verwerken bij directe zoninwerking of opgewarmde oppervlakken.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    *Natuurlijke vulstoffen leiden tot geringe afwijkingen in de waterdosering. De juiste waterdosering is afhankelijk van het ondergrond en laagdikte.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mengapparaat, spaan, troffel

   • Menggereedschap, vlakspaan, troffel, getande spaan

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,1 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,1 kg/m²/mm laagdikte
    4 mm tandlijst: ca. 1,5 kg/m²
    6 mm tandlijst: ca. 2,3 kg/m²
    8 mm tandlijst: ca. 3,0 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Technische gegevens zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's