Art.nr. 300501

  VZ MB

  Vloeibare vertrager

  Variant
  3005 | VZ MB
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid Transparante vloeistof
  Dichtheid (20°C) Ca. 1,02 g/cm³
  Consistentie Lage viscositeit

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Vertragen van de afbindsnelheid

  Eigenschappen

  • Vertragende en vloeibaar makende werking
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Voeg het product onder voorzichtig roeren toe aan de vloeibare component.

    Maximale toe te voegen hoeveelheid: 250 ml per 25 kilo MB 2K.

    Max. toevoeghoeveelheid: 125 ml per verpakking van 25 kg Betofix OS 5b+

    Vertragende werking bij 30°C tot 100 min.

     

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 9 maand
   • Bewaren in ongeopende originele verpakking op een koele, droge plaats beschermd tegen vorst gedurende minstens 9 maanden.

  • Verbruik
   • Max. 1,0% voor MB 2K op totale hoeveelheid
    Max. 0,5% voor Betofix OS 5b+ op totale hoeveelheid

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten