Art.nr. 085110

  MB 1K rapid

  Multifunctionele 1K afdichtingscoating; combineert de eigenschappen van een flexibele scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel met die van een bitumeuze deklaag

  Varianten
  0851 | MB 1K rapid
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Basis Polymeer-gemodificeerd bindmiddel, additieven, speciale vulstoffen
  Consistentie Pasteus
  Scheuroverbrugging ≥ 3 mm (met ≥ 3 mm droge laagdikte)
  Laagdikte 1,3 mm natte laagdikte resulteert in ca. 1 mm droge laagdikte
  De maximale nattelaagdikte mag niet meer zijn dan 4 mm!
  Schuifdruktest Voldoet ook zonder versterkende tussenlagen

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten / wanden buiten
  • Nieuwbouwafdichting
  • Bouwwerken > 3 m beneden maaiveld
  • Aansluiting op WU betonconstructies
  • Afdichting in en onder muren
  • Waterdicht maken van plinten en pleisterwerk
  • Curatieve uitwendige afdichting
  • Hechtprimer op oude bitumen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelvrij
  • Kan rechtstreeks uit de verpakking worden aangebracht zonder te mengen
  • Snelle, crosslinker-ondersteunde doordroging
  • Kan zeer snel worden geactiveerd indien nodig voor een regenbestendig oppervlak in enkele seconden
  • Snelle hechting, zelfs op niet-minerale ondergronden
  • Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC 1plus)
  • Getest radondicht
  • Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Waterdicht onder druk
  • Overschilderbaar en over te stucen
  • Kan worden aangebracht als een slurry, met een borstel, een spatel of door te spuiten.
  • Vorst-dooizoutbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, droog, schoon, stofvrij zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

    Niet minerale ondergrond opruwen.

   • Voorbereidingen

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Maak de kimnaad met een geschikte mortel.

    Oneffenheden > 5 mm met een geschikte spachtel dichtzetten.

    Bij doorvoeren PVC buizen met schuurpapier opruwen, metalen buizen reinigen en eventueel schuren.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

    Zuigende, minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

    Als contactlaag en ter voorkoming van blaasvorming een schraaplaag met dit product aanbrengen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • kwasten / met spaan / spuiten
   • Verticale/horizontale oppervlakteafdichting, alsmede afdichting in en onder muren:

    Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Doorvoeren

    W1-E: Doorvoeren rondom wigvormig afdichten.

    Sokkelpleister

    Voordat de volgende stuclaag wordt aangebracht een extra slurrylaag op de laatste afdichtingslaag aanbrengen en nat-in-nat SP Prep volledig dekkend ruw aanbrengen.

    Overlagen met hecht- en wapeningsmortel kan zonder extra slurrylaag/aanbrandmortel.

    Coaten

    Rechtsreeks behandelen met een bindmiddelrijke dispersieverf.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwerkingsinstructies
   • Tijdens het aanbrengen moet de oppervlaktetemperatuur van de ondergrond > 3 Kelvin boven de dauwpunttemperatuur van de omgevingslucht liggen.

    Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Niet verwerken bij directe zoninwerking.

    De schraaplaag geldt niet als afdichtingslaag.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen beschermen.

    Als er regen op komst is, spuit dan MB 1K ADD rapid op de waterdichting.

    Zorg voor extra lastverdeling bij waterdichting onder stellagers.

    Bij de verwerking in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie zorgen (eventueel adembescherming dragen).

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

    De maximale nattelaagdikte mag maximaal 4 mm bedragen!

    De voorbereiding/afdichting van binnenhoeken zonder holkeel is niet bouwtechnisch getest.

    Voegen van het type I, waarbij voegenbanden van kunststof - of vlies- of vezelversterkte elastomeerbanden - in de afdichting moeten worden ingebed, kunnen uitsluitend met vloeibaar te verwerken 2K afdichtingsmaterialen (flexibele polymeer-gemodificeerde coating/minerale afdichtingsmortel) worden uitgevoerd.

     

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Pollepel, vlakspaan, laagdiktespaan, plamuurborstel, blokkwast, roller

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Opgedroogde materiaalrestanten kunnen allen nog mechanisch worden verwijderd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 9 maand
   • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • Minimaal 1,3 kg/m²/mm droge laagdikte.

    Laagdiktes en verbruik bij toepassing als scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel in binnen- en buitentoepassingen: zie de verbruikstabel onder toepassingsvoorbeelden.

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden










































































   • Bestendigheid tegen vochtinwerking

    (DIN 18533 / 18535)




    Droge-laagdikte
    (mm)



    Natte-laagdikte
    (mm) ****



    Verbruik (kg/m²) 



    Spreidend vermogen
    25 kg (m²)



    W1.1-E/W1.2-E*
    Optrekkend vocht en watermigratie zonder hydrostatische druk



    Optrekkend vocht
    en watermigratie zonder hydrostatische druk



    ≥ 2



    ca. 2,6



    ca. 2,7



    ca. 9,25



    W2.1-E** matige watermigratie bij hydrostatische druk (waterkolom <3
    m)



    Stuwend percolaat
    en water onder druk



    ≥ 3



    ca. 3,9



    ca. 4,0



    ca. 6,25



    W2.1-E** matige
    watermigratie bij hydrostatische druk (waterkolom <3 m)



    Afdichting bij
    overgang naar WU-betonbouwelementen



    ≥ 3



    ca. 3,9



    ca. 4,0



    ca. 6,25



    W2.2-E*** hoge watermigratie bij water onder hydrostatische druk
    (waterkolom <3 m)



    ---



    ≥ 4



    ca. 5,3



    ca. 5,5



    ca. 4,5



    W3-E** Water zonder hydrostatische druk op plafond dat met grond is
    bedekt



    Water zonder
    hydrostatische druk op plafond dat met grond is bedekt



    ≥ 3



    ca. 3,9



    ca. 4,0



    ca. 6,25



    W4-E Opspattend water tegen wandsokkel   


     



    Opspattend water-/


    Sokkelafdichting



    ≥ 2



    ca. 2,6



    ca. 2,7



    ca. 9,25



    W4-E Capillair
    water in en onder muren die met grond in contact staan



    Afdichting in en
    onder muren



    ≥ 2



    ca. 2,6



    ca. 2,7



    ca. 9,25



    W2-B



    Inwerking van
    water in reservoirs met een vulhoogte van ≤ 10 m



    ≥ 3



    ca. 3,9



    ca. 4,0



    ca. 6,25




  • Algemene instructies
   • Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Het materiaal is UV-bestendig op verticale oppervlakken in de plint en kan ook zonder verf/pleister worden gebruikt op oppervlakken die niet in contact staan met de grond.
    Een kleurverandering is mogelijk, maar heeft geen invloed op de waterdichtheid!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    "Leidraad voor de planning en uitvoering van waterdichting met minerale afdichtingsslurries", Deutsche Bauchemie, 1e uitgave, juli 2020 moet in acht worden genomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmers.com

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.