Bescherming tegen groene aanslag

Preventieve, duurzame bescherming tegen mossen, schimmels en algenaangroei

Voor een preventieve en duurzame bescherming tegen mossen, schimmels en algen kan, vóór een hydrofobering of verflaag, een vloeibare beschermende laag tegen groene aanslag worden aangebracht. Het vormt een beschermende laag op de ondergrond, die pas actief wordt wanneer er sprake is van aantasting. Op die manier is voor een heel lange periode een doeltreffende bescherming tegen groene aanslag gegarandeerd.