©

Stucgevels

Een eeuwenoude bescherming tegen weersinvloeden en vormgeving van gevels

De stucgevel is zeer divers voor wat betreft vorm en kleur. Traditionele stucmortels voor de gevel worden vaak op basis van kalk en cement geproduceerd. Daarnaast zijn er warmte-isolatiepleisters, die zijn samengesteld uit een warmte-isolerende basislaag en een waterwerende minerale sierpleister. Ze worden toegepast op massieve muren met een gemiddelde dikte en koppelen een goede isolatie aan specifieke bouwfysische eigenschappen.

In vroegere tijden werd een pleisterlaag gebruikt als bescherming tegen weersinvloeden, waarmee bovendien veel verschillende materialen konden worden bedekt zodat ze visueel één geheel vormen. Later werd (en wordt) stucmortel vooral gebruikt omwille van zijn veelzijdigheid en aanpassingsvermogen en de talloze toepassingsmogelijkheden. Pleisterlagen kunnen, naast hun natuurlijke kleur, worden voorzien van elke willekeurige kleur, ofwel door ze achteraf te schilderen, ofwel door gebruik van pigmenten waardoor de stucmortel wordt gekleurd. Bovendien bieden stucmortels ook de mogelijkheid van een plastische en decoratieve vormgeving van het geveloppervlak.

Het verouderingsproces van een stucgevel kan veel oorzaken hebben. Weersinvloeden zijn bijvoorbeeld een extreme belasting voor de opbouw van de muur. Hierdoor ontstaan scheurvorming, waterschade en onthechting. Bijzonder gevoelig zijn donkere delen, verschillende materialen, laagdiktes alsmede lijsten, profielen en verven met verschillende eigenschappen en dichtheid.

Een stucgevel kan lang behouden blijven door een goede uitvoering en constructieve maatregelen zoals dakoverstekken, waterlijsten, plinten en natuurlijk regelmatig onderhoud. Daarvoor biedt Remmers aangepaste systemen.

Vuil houdt vocht en schadelijke stoffen vast en voorkomt droging van de ondergrond. Vuil moet daarom altijd worden verwijderd. Daarbij geldt: zo voorzichtig mogelijk, zo intensief als noodzakelijk!

Door toevoeging van zogenaamde "weke delen" konden elastische steenverstevigers op basis van kiezelzuurester worden ontwikkeld, die een veel sterkere tendens tot filmvorming hebben dan klassieke producten. Elastische steenverstevigingers zijn ideaal voor een structurele versteviging van waardevolle stucgevels.

Bouwwerken veranderen. Door de jaren heen zetten vuil en schadelijke stoffen in de lucht zich af op de gevels. Vocht dringt in. Wanneer het tijd is voor een renovatie, worden de gevels in het algemeen altijd wel gereinigd, maar meestal is dat niet voldoende.

Vaak is het niet nodig om een oude pleisterlaag volledig te verwijderen, ook niet wanneer die één of meerdere scheuren vertoont. In dergelijke gevallen is gebleken dat de gevel opnieuw te bewerken met een dunne pleisterlaag uitstekende resultaten geeft.

Stucwerk elementen geven gevels een speciaal aanzicht. Ze zijn een bewijs van hoogstaand en traditioneel vakmanschap. Met stucwerk versierde gevels sieren veel historische stadsbeelden.

Voor een preventieve en duurzame bescherming tegen mossen, schimmels en algen kan, vóór een hydrofobering of verflaag, een vloeibare beschermende laag tegen groene aanslag worden aangebracht. Het vormt een beschermende laag op de ondergrond, die pas actief wordt wanneer er sprake is van aantasting. Op die manier is voor een heel lange periode een doeltreffende bescherming tegen groene aanslag gegarandeerd

Gevelverven hebben, naast het geven van kleur, ook een beschermende functie voor het gebouw. Die bestaat erin om te voorkomen dat vocht en daarmee schadelijke stoffen in contact kunnen komen met het gebouw en er tegelijkertijd voor zorgen dat de dampdoorlatendheid van het gebouw in grote mate wordt behouden.

Stucgevel

32 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 0220

Verbetering van de mortel op basis van een waterige polymeerdispersie

Art.nr. 0400

Aanbrandmortel conform WTA

Art.nr. 0401

Zoutbufferende poriënstucmortel voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 0408

Minerale fijne pleister

Art.nr. 0671

Tensideoplossing voor het verwijderen van vuil, vuilkorsten, stof, olie en vet

Art.nr. 0666

Reinigingspasta voor het verwijderen van vele soorten vervuiling

Art.nr. 1368

Afbijt en graffitiverwijderaar

Art.nr. 0676

Speciale reiniger voor het verwijderen van algen op terrassen, tegels, klinkers en metselwerk

Art.nr. 0673

Bactericide, fungicide en algicide werkend combinatieproduct voor het het reinigen en gronderen van bouwmaterialen met groene aanslag of risico op aangroei

Art.nr. 6438

Diepgrondering met een hydrofoberende en verstevigende werking

Art.nr. 0725

Watergedragen diepgrondering met verstevigende en hydrofoberende werking

Art.nr. 2909

Grondering met verstevigende werking

Art.nr. 0642

Grondering met hydrofoberende werking

Art.nr. 1072

Minerale grondering met sterk verstevigende werking

Art.nr. 0517

Universele lijm- en wapeningsmortel

Art.nr. 0519

Snel afbindende, filzbare lijm- en reparatiemortel

Art.nr. 2806

Vul- en egaliseerspachtel

Art.nr. 0560

Gevulde "echte" siliconenverf