• QP Color
 • QP Color
 • QP Color
  • QP Color
  • QP Color
  • QP Color

  Art.nr. 689111

  QP Color

  Zeer snel reagerende, gepigmenteerde kunstharscoating

  Kleuren: kiezelgrijs | 6891
  Kleuren: kiezelgrijs | 6891
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  component A

  Dichtheid (20°C) 1,67 g/cm³

  component B

  Dichtheid (20°C) 1,3 g/cm³

  component C

  Dichtheid (20°C) 1,0 g/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Rolcoating in kleur
  • Basislaag voor instrooivloeren
  • Basislaag voor vlokkenvloeren
  • Topsealer voor instrooivloeren

  Eigenschappen

  • Doorharding vanaf +3 °C
  • Slijtvast
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

    De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

    Altijd de volgende Remmers gronderingen toepassen: QP Primer, Epoxy MT 100, Epoxy ST 100, Epoxy FAS 100.

    Als bescherming tegen alkaliën de grondering absoluut poriënvullend uitvoeren.

    Gedetailleerde informatie vindt u in de meest actuele informatiebladen van de betreffende producten alsmede systeemaanbevelingen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 8,0 : comp. B 3,1 : comp. C 0,1
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Daarna component C volledig toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer

    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 3°C max. 30°C
   • kwasten/rollen
   • potlife 30 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Omgevings- en ondergrondtemperatuur min. 0°C tot max. +30°C.
    Materiaaltemperatuur min. +10°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

    Het materiaal kan door toevoeging van QP CAT versneld worden
    (zie technisch merkblad).
    Het is vooral aan te bevelen bij een ondergrondtemperatuur van < +12°C.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Rubberen vloertrekker, epoxyroller, geschikt mengapparaat

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing (zie toepassingsvoorbeelden)

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Coating voor instrooilagen
   • Basislaag voor instrooivloeren

    Giet het materiaal op het voorbereide oppervlak en verdeel het met een geschikte epoxyroller.Het materiaal op het voorbereide oppervlak aanbrengen en met een epoxyroller verdelen.

    De nog verse basislaag met Kwartszand respectievelijk Colorid of Sedimentvlokken vol en zat instrooien.

    Na verharding niet gebonden, overtollig materiaal verwijderen.

    Vervolgens de bij het systeem behorende fixering of topsealer aanbrengen.

    ca. 0,3-0,4 kg/m² bindmiddel

   • Topsealer

    Na verharding niet gebonden, overtollig materiaal verwijderen.

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een rubberen vloertrekker gelijkmatig verdelen en vervolgens met een geschikte epoxyroller kruislings narollen.

    0,6 - 0,8 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van het instrooimateriaal)

   • Coating

    Giet het materiaal op het voorbereide oppervlak en verdeel het met een geschikte epoxyroller.Het materiaal op het voorbereide oppervlak aanbrengen en met een epoxyroller verdelen.

    Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur, vereiste laagdikte en optische eisen.

    ca. 0,3 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.

    Ongelijkmatige verwerking, sterke tocht alsmede grote temperatuurverschillen op de ondergrond kunnen leiden tot verschil in aanzien van het oppervlak door verschil in glansgraad.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

     

    Weersinvloeden en gebruik kunnen tot kleur- en oppervlakteveranderingen leiden.

    Op basis van de reactiewarmte, die bij versnelde systemen ontstaat, de voorgeschreven laagdiktes aanhouden.

    Het bindmiddel is in het algemeen niet bestendig tegen verzeping,

    Niet geschikt voor constante waterbelasting.

    Grotere productrestanten in de verpakking leiden na het overschrijden van de verwerkingstijd tot rook- en geurontwikkeling.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

    Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten