Art.nr. 689002

QP 100

Zeer snel reagerend, transparant kunsthars bindmiddel

Grootte / hoeveelheid
Dealer zoeken

Hier vindt u dealers bij u in de buurt

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

component A

Dichtheid (20°C) 1,1 g/cm³
Viscositeit (25°C) 995 mPa s

component B

Dichtheid (20°C) 1,3 g/cm³
Viscositeit (25°C) 425 mPa s

component C

Dichtheid (20°C) 1,0 g/cm³
Viscositeit (25°C) < 1 mPa s

vermengd (3K)

Dichtheid (20°C) 1,2 g/cm³
Viscositeit (25°C) 545 mPa s

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • voor vloeren binnen
 • Basislaag voor instrooivloeren
 • Het samenstellen van mortels met een hoge druksterkte, gietlagen

Eigenschappen

 • Doorharding vanaf +3 °C
 • Mechanisch belastbaar
 • Snelle doorharding bij een langere verwerkingstijd
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

   De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

   Altijd de volgende Remmers gronderingen toepassen: QP Primer, Epoxy MT 100, Epoxy ST 100, Epoxy FAS 100.

   Als bescherming tegen alkaliën de grondering absoluut poriënvullend uitvoeren.

   Gedetailleerde informatie vindt u in de meest actuele informatiebladen van de betreffende producten alsmede systeemaanbevelingen.

 • Bereiding
  • mengverhouding comp. A 6,0 : comp. B 3,9 : comp. C 0,1
  • mengtijd 3 min
  • Combiverpakking

   De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

   Daarna component C volledig toevoegen.

   Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer

   (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

   Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

   Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 3°C max. 30°C
  • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
  • potlife 30 min
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +0°C tot max. +30°C.
   Materiaaltemperatuur min. +10°C.

  • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

   Het materiaal kan door toevoeging van QP CAT versneld worden
   (zie technisch merkblad).
   Het is vooral aan te bevelen bij een ondergrondtemperatuur van < +12°C.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
  • Spaan, troffel, getande spaan, rubberen vloertrekker, epoxyroller, prikroller, geschikt mengapparaat

  • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

   Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

   Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij opslaan
  • houdbaarheid 12 maand
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

 • Verbruik
  • Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Egalisatielaag / schraaplaag

   Het tot 1 : 1 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte spaan verdelen en eventueel met een prikroller narollen.

   per mm laagdikte: ca. 0,85 kg/m² bindmiddel
   en 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

  • Kunstharsmortel

   Breng het tot 1 : 10 gewicht gevulde materiaal vers in vers in de epoxyhars hechtbrug aan, verdeel het met een vlakspaan en strijk het glad.

   per mm laagdikte: ca. 0,2 kg/m² bindmiddel
   en 2,0 kg/m² Selectmix 0/10

  • Basislaag voor instrooivloeren

   Het tot 1 : 1 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met een geschikte getande spaan / getande vloertrekker verdelen.

   Direct verplicht met een prikroller narollen.

   De nog verse basislaag direct met geschikt instrooimateriaal vol en zat instrooien.

   ca. 0,85 kg/m² bindmiddel en
   ca. 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

  • Fixeerlaag voor vlokkenvloeren
  • Topsealer
 • Algemene instructies
  • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

   Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.

   Ongelijkmatige verwerking, sterke tocht alsmede grote temperatuurverschillen op de ondergrond kunnen leiden tot verschil in aanzien van het oppervlak door verschil in glansgraad.

   Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

   Op basis van de reactiewarmte, die bij versnelde systemen ontstaat, de voorgeschreven laagdiktes aanhouden.

   Grotere productrestanten in de verpakking leiden na het overschrijden van de verwerkingstijd tot rook- en geurontwikkeling.

   Het bindmiddel is in het algemeen niet bestendig tegen verzeping,

   Niet geschikt voor constante waterbelasting.

   Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

   Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.