• QP Cat

  Art.nr. 689881

  QP Cat

  Versneller voor het Remmers QP systeem

  Varianten
  6898 | QP Cat
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Versneller voor het Remmers QP systeem

  Eigenschappen

  • Versnelt de doorharding
  • Verwerking
   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Zie het technisch merkblad van het gebruikte bindmiddel.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Met Remmers QP CAT kunnen uitsluitend producten uit het Remmers QP systeem worden versneld.

    Door de snellere verharding van de producten uit het Remmers QP systeem kunnen de eigenschappen (bijv. scheuroverbrugging, slagtaaiheid, verwerkingstijd, kleur en UV-bestendigheid) in vergelijking met de niet versnelde kwaliteit veranderen.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met een gelijk aandeel Remmers QP CAT verwerken, om lichte kleurafwijkingen te voorkomen.

    Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten