• Primer Hydro LC

  Art.nr. 635905

  Primer Hydro LC

  Grondering en hechtbrug voor Baseplan

  Varianten
  6359 | Primer Hydro LC
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid blauw transparant

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor vloeren binnen
  • Binnen
  • Grondering voor niet zuigende ondergronden zoals bijv. oude keramiektegels
  • Grondering voor minerale ondergronden op basis van gips of cement

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Snel drogend
  • Gebruiksklaar
  • Uitstekende hechting op niet zuigende ondergronden
  • Stroef oppervlak voor een optimale hechting
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

    Voor het aanbrengen van het materiaal mag de ondergrond het maximale vochtgehalte van de ondergrond niet overschrijden:

    - Verwarmde en onverwarmde cementgebonden ondergronden: max. 2,0 CM-%

    - Calciumsulfaatgebonden ondergronden: max. 0,5 CM-%

    - Verwarmde calciumsulfaat ondergronden: max. 0,3 CM-%

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/rollen
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Direct daarna het materiaal met een verfroller of kwast zorgvuldig aanbrengen op de ondergrond.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Epoxyroller, kwast

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 18 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen min 18 maand.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • Ca. 100-150 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Zuigende ondergronden:

    Verdunnen met water in een mengverhouding van 1 : 1.

    Niet zuigende ondergronden:

    Materiaal onverdund aanbrengen.

  • Algemene instructies
   • De actuele technische voorschriften in acht nemen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten