• WP Flow

  Art.nr. 043125

  WP Flow

  Waterdichte vloeregalisatiemortel voor binnentoepassingen

  Variant
  0431 | WP Flow
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Belastingsklasse Belastingsklasse 1 "Drukkend water" volgens WTA informatieblad 4-6 "Curatieve afdichting van bouwdelen in contact met de grond" Tabel 7 (0,3 bar waterdruk)
  Buigtreksterkte (28 dagen) ≥ 7,0 N/mm²
  Brandklasse Klasse E
  Druksterkte (28 dagen) ≥ 30,0 N/mm²
  Dichtheid vaste mortel 1,84 kg/dm³
  Hechttreksterkte > 1,5 N/mm²
  Laagdikte Eén laag 5 - 30 mm
  Schudmaat 1,3 kg/l
  Waterdosering Ca. 6,0 l / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor vloeren binnen
  • Minerale ondergronden
  • Waterdichte, zelf-uitlopende vloeregalisatiemassa
  • Vloerrenovatie met zeer lage opbouwhoogte
  • Afdichten en egaliseren van keldervloeren

  Eigenschappen

  • Zelf-uitlopend
  • Snel verhardend
  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Water-ondoordringbaar, waterdicht vanaf 10 mm droge laagdikte
  • Druk- en slijtvast
  • Verpompbaar met geschikte machinetechnologie
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Bestaande uitzettings-, bewegings- en randvoegen moeten worden overgenomen. Breng, indien nodig, geschikte randisolatiestrips aan op opgaande bouwdelen.

    Bereid de aansluitvlakken van de muren die aan vocht zijn blootgesteld voor volgens WTA-brochure 4-6 "Achteraf afdichten van bouwelementen die in contact komen met de grond". Bestaande scheuren dichten met geschikte injectieharsen. Dicht vloeipunten en waterdoordringingen af met WP RH rapid.

    Absorberende minerale ondergronden op cementbasis met Primer Hydro HF voorstrijken. Weinig absorberende of niet-absorberende ondergronden (bv. oude keramische tegels) voorstrijken met Primer Hydro HF.

  • Verwerking
   • mortelvloer / gietvloer / staand te verwerken
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerking in één laag

    Giet het gemengde materiaal uit en verdeel het snel met een trekker/troffel, rol het met een spijkerrol.
    Voorkom aanzetten.

     

    Verwerking in twee lagen

    Vgl. eenlaagstoepassing, aanbrengen van de 2e laag binnen 24 u. Minimale laagdikte van de 2e laag > 10 mm.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Bescherm verse morteloppervlakken tegen te snel uitdrogen (tocht, wind, direct zonlicht), regen en vorst!

    Vul zo nodig afzonderlijke, diepere defecten vooraf met geschikte producten.

    Bij toepassing in twee lagen moet de bestaande eerste laag opnieuw gecontroleerd worden op geschiktheid; verwijder eventuele bestaande scheidingslagen en sinterlagen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / gietvloer / staand te verwerken
   • Menggereedschap, transport-/schenkemmer, rakel, prikroller

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Opgedroogde materiaalrestanten kunnen allen nog mechanisch worden verwijderd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 9 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen 9 maand.

  • Verbruik
   • 1,7 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,7 kg/m²/mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.