• Baseplan

  Art.nr. 635825

  Baseplan

  Vloeregalisatiemortel voor binnen

  Varianten
  6358 | grijs
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Belasting beloopbaar na ca. 3 uur
  volledig te belasten na ca. 28 dagen
  Buigtreksterkte na 24 uur: ca. 4 N/mm²
  na 7 dagen: ca. 5 N/mm²
  na 28 dagen: > 7 N/mm²
  conform NEN-EN 196
  Druksterkte na 24 uur: ca. 20 N/mm²
  na 7 dagen: ca. 25 N/mm²
  na 28 dagen: > 30 N/mm²
  conform NEN-EN 196
  Dichtheid vaste mortel na 28 dagen: ca. 2,0 kg/dm³
  Hechttreksterkte > 1,5 N/mm²

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor vloeren binnen
  • Egaliseerlaag onder coatings
  • Egaliseerlaag onder vloerafwerkingen
  • Egaliseerlaag onder keramische tegels
  • Laagdikte cement/calciumgebonden ondergronden: 3 - 20 mm,
   bij oneffenheden tot 30 mm
  • Geschikt voor vloerverwarming

  Eigenschappen

  • Hydraulisch verhardend
  • Spanningsarm
  • Gemodificeerde kunsthars
  • Goed vloeigedrag
  • Hoge sterkte en hardheid
  • Te verpompen
  • Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC1plus-R)
  • Brandklasse: A2fl-s1 (conform DIN EN 13501-1)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet stevig, draagkrachtig en zonder scheuren zijn. Minder vaste lagen en/of tussenlagen (bijv. vuil, stof, olie, verfresten enz.) verwijderen.

   • Voorbereidingen

    De vlakken met Primer Hydro LC gronderen, verdere gegevens staan in het betreffende technisch merkblad.

    Uitzettings-, bewegings- en randvoegen moeten worden overgenomen. Breng randisolatiestrips aan op opgaande bouwdelen om te voorkomen dat de massa in aansluitvoegen loopt.

    Gladde oppervlakken opruwen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • met spaan / gietcoating staand te vewerken / mortelpomp
   • Giet het gemengde materiaal uit en verdeel het snel met een trekker/troffel, rol het met een spijkerrol.
    Voorkom aanzetten.

    Nabewerken met prikroller verbetert de kwaliteit van het oppervlak en is absoluut noodzakelijk.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Verse morteloppervlakken tegen te snelle droging en vorst beschermen.

    Aleen in één laag verwerken.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / gietcoating staand te vewerken / mortelpomp
   • Mengapparaat, verrijdbare speciekuip, spaan, rakel, prikroller

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Opgedroogde materiaalrestanten kunnen allen nog mechanisch worden verwijderd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 9 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen 9 maand.

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Uitsluitend in combinatie met Epoxy BS 2000 als grondering op Baseplan toe te passen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    De technische gegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid bepaald.

    De informatie in TKB-brochure nr. 9 (april 2008) moet in acht worden genomen!

    Niet geschikt als coating!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten