• BIT K2

  Art.nr. 2088830

  BIT K2

  Hoogwaardige, scheuroverbruggende, kunststofgemodificeerde, bitumenafdichting met polystyrol, 2K

  Variant
  020888 | BIT K2
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Basis polystyrol gevulde kunststof bitumenemulsie
  Dichtheid voorbereide mengsel 0,75 kg/l
  Droogtijd
  (20°C / 70% relatieve luchtvochtigheid)
  < 48 uur
  Consistentie pasteus
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Schuifdruktest (DIN 15820) voldoet
  Drogestofgehalte ca. 85 vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten / wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Waterbelastingklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E (alleen spatwater) volgens DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkelafdichting
  • Goedgekeurd voor aansluiting op (WU) water ondoorlaatbare betonconstructies

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Waterdicht onder druk
  • Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • AbP conform PG ÜBB beschikbaar
  • Getest radondicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

    Betonnen ondergronden aan de wand-/basisverbinding door mechanische verwijdering voorbereiden.

    Mat vochtige oppervlakken zijn toegestaan.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Kim met een geschikte minerale mortel rond maken.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Zuigende, minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet zuigende, minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1 : 10 met water) gronderen.

    Indien versteviging van de ondergrond nodig is (restauratie), gronderen met Kiesol (1 : 1 met water).

    Als contactlaag en ter voorkoming van blaasvorming een schraaplaag met dit product aanbrengen.

  • Bereiding
   • Combiverpakking

    Poedercomponent voordat het wordt toegevoegd aan de bitumenemulsie los maken.

    Droog materiaal, vastgehecht aan de rand van de emmer, verwijderen.

    Bitumenbasismassa kort oproeren.

    Het losse poeder volledig aan de bitumenemulsie toevoegen.

    Ca. 30 seconden mengen, het mengen onderbreken en ingesloten lucht laten ontsnappen.

    Poeder vastgehecht aan de rand, afstrijken.

    Het mengen ten minste 2 minuten voortzetten.

    Anker mixer gedurende de totale mengtijd op de bodem laten.

    Zie mengvoorschriften.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • spaanlaag
   • verwerkingstijd min. 1 uur
   • Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag aanbrengen.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

  • Gereedschap / Reiniging
   • spaanlaag
   • Anker mixer, Scheplepel, Spaan, Laagdiktespaan

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

    Opgedroogd materiaal met Verdunning V 101 (art.nr. 0978) verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,3 ltr / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,2 l/m²/mm droge laagdikte
    Minimaal 1,5 l/m² als verlijming perimeterisolatieplaten
    Voor details zie verbruikstabel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerkingsklasse
    (volgens DIN 18533)

    Droge laagdikte
    (mm)
    Natte laagdikte
    (mm)
    Verbruik
    (l/m²)
    Rendement
    30 l
    (m²)
    W1-E
    Bodemvocht en water zonder druk

    ≥ 3 ca. 3,5 ca. 3,5 ca. 8,5
    W2.1-E*
    Matige impact van drukkend water (inbouwdiepte ≤ 3 m)

    ≥ 4 ca. 4,7 ca. 4,7 ca. 6,4
    W3-E
    Water zonder druk op met aarde bedekte plafonds

    ≥ 4 ca. 4,7 ca. 4,7 ca. 6,4
    W4-E
    Spatwater bij spatplinten

    ≥ 3 ca. 3,5 ca. 3,5 ca. 8,5

    * Afzonderlijk overeen te komen voor combinatie waterdichtheid in combinatie met waterondoorlaatbare betonnen vloerplaat.

    Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533

    du = schraaplaag verbruik ong. 0,6 l/m² (afhankelijk van de ondergrond)

    dv = - met laagdiktespaan niet nodig

            - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,5 l/m² (dmin = 4 mm)


  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmers.com

    De afdichting in combinatie met een WU-betonvloerplaat moet afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.