Meer

MB FL 2K - HET TALENT ONDER DE COMPOSIETAFDICHTINGEN

Met MB FL 2K begint een nieuw tijdperk bij de composietafdichtingen. Dit talent combineert de eigenschappen van minerale afdichtingsspecie, flexibele tegellijm en waterdichte voegmortel in één product. De 3-in-1 composietafdichting is geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de troeven ervan komen vooral bij renovatieprojecten tot uiting. Ondergronden zoals oude tegelbedekkingen vormen geen enkel probleem voor MB FL 2K. Het volgens ETAG 022 gecertificeerde afdichtingssysteem is toegelaten voor alle waterinwerkingsklassen van W0-I tot W3-I.

picture_MB FL_Adhok_737x552_c-Composing.jpg©

3-in-1: afdichten, lijmen, voegen

MB FL 2K is de nieuwe innovatieve oplossing voor composietafdichting. Hij combineert de eigenschappen van minerale afdichtingsspecie, flexibele tegellijm en waterdichte voegmortel in één product. MB FL 2K biedt tal van voordelen.

 • 3-in-1 - afdichten, lijmen en voegen
 • Composietafdichtingen voor renovatie- en nieuwbouwprojecten
 • Sterke hechting op tal van ondergronden
 • Voor natuursteen die niet gevoelig is voor verkleuring
 • Voegen in verschillende kleurschakeringen
 • Ontkoppeling van kritieke ondergronden

Talent moet men gebruiken!

Bewezen veiligheid op elk terrein

MB FL 2K kan voor de meest uiteenlopende toepassingen conform de norm worden gebruikt – niet alleen bij renovatieprojecten, maar ook bij nieuwbouw. Het volgens ETAG 022 gecertificeerde afdichtingssysteem kan worden toegepast voor alle waterinwerkingsklassen van W0-I tot W3-I. Zowel badkamers in woningen als commercieel gebruikte doucheruimten en oppervlakken rond zwembaden kunnen met MB FL 2K op een duurzame manier worden afgedicht.

Klassieke composietafdichtingen onder keramische bekledingen hebben meestal één zwak punt. Terwijl de slijtlaag van tegels of platen als waterdicht wordt beschouwd, kan via de minerale voeg toch water in de constructie binnendringen. Wegens de bijzondere samenstelling van het materiaal biedt MB FL 2K een aanzienlijk betere bescherming tegen binnendringend vocht, waardoor het bijzonder geschikt is voor buitenruimten zoals balkons of terrassen.

Afdichten met een goed gevoel!

©
©

Opmars van de composietafdichtingen

Het is geen toeval dat bouwmethoden van afdichtingen in combinatie met tegels en platen de afgelopen decennia steeds meer aan belang hebben gewonnen. Deze oplossingen werden in 1987 geïntroduceerd en hebben sindsdien zowel in de praktijk als in de reglementering een plaats veroverd als courant en bijzonder bestendig afdichtingssysteem. Composietafdichtingen zijn sinds de invoering van de normenreeks DIN 18531-18535 in 2017 uitgegroeid tot de norm in dit segment.
In totaal drie delen van de norm hebben betrekking op afdichtingen met vloeibare afdichtingsmaterialen in combinatie met tegels en platen (afgekort als AIV-F). Met een slijtlaag van tegels en platen kunnen composietafdichtingen overeenkomstig de norm worden gebruikt voor de afdichting van

 • balkons, loggia’s en arcades (DIN 18531 deel 5);
 • interieurs (DIN 18534);
 • containers en bekkens (DIN 18535).

Op een eenvoudige manier afdichten volgens de normen!

Eén product, drie toepassingen – afdichten, lijmen, voegen

Afdichting

Met de minerale afdichtingsmortel wordt elke toepassing ongetwijfeld en met gemak een succes. Dankzij de snelle doordroging kan het werk al na enkele uren worden hervat.

Tegellijm

MB FL 2K scoort vooral dankzij de maximale flexibiliteit en een lange opentijd. Het product is daarom bijzonder geschikt voor gecompliceerde ondergronden zoals oude tegelbekledingen.

Voegmortel

Als waterondoorlaatbare voegmortel is MB FL 2K bijzonder geschikt voor gebruik buiten. Dankzij de lichte basiskleur kan de mortel in andere tinten worden ingekleurd

Eenvoudige oplossingen voor snelle resultaten

Gelaagde afdichting van balkons

1. Hellende vloer (bv. met Betofix R4 EM)

2. Voorbehandelen met Kiesol MB

3. Aanbrandlaag met MB FL 2K

4. Eerste afdichtingslaag met MB FL 2K

5. Verwerking Tape VF

6. Tweede afdichtingslaag met MB FL 2K

7. Ondergrond met MB FL 2K

8. Tegelbekleding

9. Tegels voegen met MB FL 2K

Opmerking: De droge laag moet minstens 2 mm dik zijn en in twee werkfasen worden aangebracht.

Picture MB FL 2K Balcony Nonconform©

Het talent : MB FL 2K

Meer weten over het talent?

Download onze brochure nu.

Download

 • MB FL 2K

  Art.nr. 300106

  MB FL 2K

  3 in 1 Afdichting, lijm en voegenmortel voor tegelvloeren en terrassen Combineert de toepassing als waterdichting, tegellijm en voegvuller in één materiaal

  Variant
  3001 | MB FL 2K
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Basis Polymeerbindmiddelen, cement, additieven, speciale vulstoffen
  Brandklasse Klasse E
  Dichtheid verse mortel Ca. 1,14 kg/dm³
  Consistentie Pasteus
  Laagdikte 1,2 mm natte laagdikte resulteert in ca. 1 mm droge laagdikte
  Waterdichtheid Ca. 1,5 bar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • 3 in 1: waterdichting, tegellijm en voegmiddel
  • Binnen en buiten, vloeroppervlakken
  • Afdichting onder tegels
  • Geschikt voor nieuwe en oude gebouwen
  • Waterdicht maken van balkons, veranda's en galerijen.
  • Waterdicht maken van badkamers en zwembadomrandingen

  Eigenschappen

  • Zeer flexibel
  • Waterdicht
  • Reactieve doordroging
  • Lichte tint maakt pigmenteerbare voegkleuren mogelijk
  • Voegbreedtes van 6 - 12 mm
  • Voor vloerverwarming
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, droog, schoon, stofvrij zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

    Niet minerale ondergrond opruwen.

    Zuigende mineralen ondergronden, behalve zelfverdichtend beton (ZVB), mogen licht vochtig zijn.

   • Voorbereidingen

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Zuigende, minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

    Als contactlaag en ter voorkoming van blaasvorming een schraaplaag met dit product aanbrengen.

    Maak indien nodig een hellingcompensatielaag met geschikte producten (bv. Betofix R4 EM).

    Afdichting:

    VA1_M_226

    Binnen:

    Binnenruimtes: Calciumsulfaat dekvloeren moeten worden geschuurd en daarna gestofzuigd.

    Restvocht CA/CAF dekvloer verwarmd < 0,3 CM-%/onverwarmd < 0,5 CM-%.

    Gipshoudende ondergronden gronderen (Primer Hydro F art.nr. 2842)

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • verwerkingstijd 45 min
   • Afdichting:

    Breng ten minste twee lagen van het product aan op de voorbereide ondergrond in overeenstemming met de voorschriften.

    VA1_M_224

    Aansluitdetails/voegen tussen bouwdelen

    VA1_M_225

    Het materiaal als contactlaag aanbrengen, breng Tape VF volvlaks aan en werk het in zonder plooien.

    Het leggen van tegels:

    VA1_M_220

    VA1_M_221

    VA1_M_222

    VA1_M_223

    Tegels voegen:

    De voegen moeten volledig droog zijn om te voorkomen dat er vocht in de voeg blijft hangen. Breng de voegmortel MB FL 2K met epoxyvoegschijf sectie per sectie aan in de voegen. Indien nodig kan de consistentie voor gebruik als voegmiddel worden aangepast door maximaal 300 ml schoon water (per 6,67 kg materiaal) toe te voegen. Oppervlakken onmiddellijk wassen met een spons en schoonspoelen met een sponsbord en water. Na volledige droging kunnen bestaande resten/verklevingen worden gereinigd met Remmers Clean FL.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Niet verwerken bij directe zoninwerking.

    Niet gebruiken op onbehandeld aluminium.

    De schraaplaag geldt niet als afdichtingslaag.

    De maximale totale natte laagdikte mag niet meer dan 5 mm bedragen.

    Door het materiaal op te mengen (bijv. roeren) in de mengemmer, kan vroegtijdige huidvorming worden voorkomen.

    Materiaal dat al begint te verharden niet meer met water vermengen of toevoegen aan vers vermengd materiaal.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen beschermen.

    Zorg voor extra lastverdeling bij waterdichting onder stellagers.

    Bij de verwerking in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie zorgen (eventueel adembescherming dragen).

  • Gereedschap / Reiniging
   • Menggereedschap, vlakspaan, getande spaan, rubberschraper

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Opgedroogde materiaalrestanten kunnen allen nog mechanisch worden verwijderd.

    Opgedroogd, vastzittend materiaal kan worden gereinigd met Remmers Clean FL.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 9 maand
   • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • Als afdichting:
    Ten minste 1,3 kg/m²/mm droge laagdikte

    Als tegellijm:
    8 mm getand: ca. 2,9 kg/m²
    10 mm getand: ca. 3,5 kg/m²
    12 mm getand: ca. 4,4 kg/m²

    Als voegvuller:
    Ca. 0,2 kg/m² (6 mm voegbreedte, tegel 30/60 cm, 6 mm dik, totale voeglengte 410 cm).

  • Algemene instructies
   • Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de planning en uitvoering dienen beoordelingsdocumenten (EAD) in acht te worden genomen.

    De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmers.com

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Afpelweerstandstests (peeltests) zijn voor de beoordeling van de geschiktheid voor gebruik van het product niet geschikt en niet toegestaan.

    Afhankelijk van het weer en de locatie kunnen de voegen in de buitengebieden groener worden. Om mogelijke groene aanslag op met MB FL 2K ingevoegde oppervlakken te voorkomen, wordt de toevoeging van Remmers Protect MKT 1 aanbevolen. Voeg ca. 78 ml Remmers Protect MKT 1 toe aan één zak vloeibaar bestanddeel.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.