Art.nr. 065101

  Clean FL

  Reinigingsconcentraat voor MB FL 2K

  Variant
  0651 | Clean FL
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) Ca. 0,98 g/cm³
  Geur Mild

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • alleen voor de professionele verwerker
  • Verwijdering van achtergebleven sluier en vlekken door MB FL 2K op keramische bekledingen
  • Nareiniging van reeds gereinigde tegelbekledingen
  • Reiniging van gereedschap

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer effectief concentraat
  • Verwijdert moeiteloos zelfs zware aanslag van MB FL 2K
  • Verwerking
   • Het materiaal op de droge ondergrond gelijkmatig aanbrengen en laten inwerken.

    Na de juiste inwerktijd behandelen met een schuurborstel, schrobber of Scotch-Brite spons en afspoelen met het sponsbord.

    De toepassingstijd en het verbruik zijn afhankelijk van de intensiteit van de vervuiling.

    Indien nodig, herhaalt u het proces voor sterk vervuilde oppervlakken.

    Spoel de oppervlakken na elk reinigingsproces met schoon water.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • Altijd een proefvlak opzetten!

    Lange inwerktijden van het reinigingsmiddel kunnen leiden tot beschadiging.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Neem passende maatregelen ter bescherming van aangrenzende onderdelen en materialen die niet in contact mogen komen met het product.

   • Verdunnen

    Concentraat verdunnen met water

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de eisen en de mate van vervuiling:
    10 % oplossing in water voor normale vervuiling
    20 % oplossing in water voor zware vervuiling
    Onverdund voor hardnekkige vervuiling

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten