• WP DS Levell

  Art.nr. 042625

  WP DS Levell

  Afdichtingsmortel met een hoge sulfaatweerstand

  Varianten
  0426 | grijs
  Grootte / hoeveelheid
  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Druksterkte (28 dagen) ca. 20 N/mm²
  Dichtheid verse mortel ca. 1,9 kg/ltr
  Consistentie spachtelbaar
  Waterdosering 14-15% komt overeen met 3,5-3,8 ltr/25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Waterdichte reparatie van beschadigingen en lekkage
  • Voeg- en oppervlaktespachtel
  • Het maken van een afdichtingskim

  Eigenschappen

  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Laagdikte in één laag tot 50 mm.
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oude stuclagen of verflagen min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Bij de aansluiting wand-vloer de dekvloer ca. 20 cm breed verwijderen.

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Grondering voor onbehandelde ondergronden

    Kiesol (1 : 1 met water) trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    Overtollig materiaal direct verwijderen.

    Vervolgwerkzaamheden altijd nat-in-nat uitvoeren.

    Hechtprimer

    Remmers afdichtingsmortel als aanbrandlaag aanbrengen.

    Vervolgwerkzaamheden altijd nat-in-nat uitvoeren.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • plamuren / met spaan / voegen / afdichtingskim
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Egalisering

    Het materiaal als spachtel in de verse aanbrandlaag aanbrengen.

    De volgende laag aanbrengen zodra de voorgaande niet meer kan worden beschadigd.

     

    Instandhouding van beschadigingen en onvolkomenheden

    Het materiaal als spachtel in de verse aanbrandlaag eventueel in meerdere lagen aanbrengen.

    Laagdikte één laag < 50 mm.

    De volgende laag aanbrengen zodra de voorgaande niet meer kan worden beschadigd.

     

    Opzetten afdichtingskim

    Het materiaal ter plaatse van de wand-/vloeraansluiting nat-in-nat in de aanbrandlaag opzetten met een straal van 40 - 60 mm.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Bij instandhouding vooraf vochtbronnen elimineren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • plamuren / met spaan / voegen / afdichtingskim
   • Mengapparaat, spaan, troffel, schuurbord, voegijzer

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,7 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,7 kg/m²/mm laagdikte Ca. 1,7 kg/m als kim

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    "Richtlijn voor de voorbereiding en uitvoering van afdichtingen van bouwdelen met minerale afdichtingsmortels" (Duitse Bouwchemie) alsmede WTA-merkblad "Curatieve afdichting bouwdelen onder maaiveld" in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's