• IR PUR 250

  Art.nr. 687001

  IR PUR 250

  Flexibele, vochtreactieve 1K PU injectiehars, D-I (P)

  Variant
  6870 | IR PUR 250
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  1K levering

  Dichtheid (20°C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit (23°C) ca. 250 mPas

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Treksterkte 0,1 N/mm²
  Elasticiteit 12%

  LANG_PK_1K_DICHTE

  Dichtheid schuim 65 kg/m³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Scheurinjectie in beton volgens DIN EN 1504-5
  • Indeling: U(D1) W(3) (2/3/4*) (8/30) *Alleen voor watervoerende scheuren zonder druk!
  • Vochtigheidsgraad: DP, WT, WF
  • Waterafdichting van gebouwen tegen drukkend water
  • Afdichting van vochtige en watervoerende scheuren
  • Opgelet! Vocht/water moet noodzakelijk aanwezig zijn

  Eigenschappen

  • Vochtigheidsreactief
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Goede kantenhechting
  • Zeer hoge vervormbaarheid
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De zijkanten van de scheur moeten vormstabiel, stevig zijn alsmede ontdaan van losse delen, sinterhuid, olie, vet en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

    De zijkanten van de scheur moeten minstens vochtig zijn.

    Droge scheurzijkanten voornatten.

   • Voorbereidingen

    Eventueel de scheur aan het oppervlak dichtzetten.

    Geschikte injectienippels plaatsen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C
   • verwerkingstijd
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. 5°C.

   • Het materiaal met de geschikte injectietechniek van onder naar boven injecteren.

    Injectienippels verwijderen, boorgaten eventueel dichtzetten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor injectiewerkzaamheden een analyse uitvoeren van de huidige situatie.

    Injectiedruk aan de conditie van de bouwdelen aanpassen.

    Het na-injecteren binnen de verwerkingstijd uitvoeren.

    Bij het injecteren van verticale scheuren en scheuren boven het hoofd, de scheuren aan het oppervlak dichtzetten.

    De door de reactie met luchtvochtigheid ontstane huid regelmatig verwijderen en niet er doorheen mengen.

    Door de sterke volumevergroting de injectiehoeveelheid bij het vullen van grote holle ruimtes op de conditie van het bouwdeel afstemmen.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Injectiegereedschap, vetspuit, boorhamer

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand voor emmers
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • - Object-specifiek te bepalen
    - Afhankelijk van het vochtgehalte in de voegen, scheurwijdte en componentdikte
    - Ca. 0,1 kg/l holte
    - Ca. 0,3-0,5 kg/lm
    - Volume toename ongeveer 25-voudig

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De werkelijke materiaalbehoefte hangt af van de grootte van de holte, let op de resultaten van de structurele analyse.
    Houd rekening met het extra verbruik als gevolg van de verwerking.

    Condensvorming in het injecteergereedschap vermijden.

    Injectiegereedschap na beëindiging van de werkzaamheden volledig leeg maken en reinigen.

    De actuele technische voorschriften in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten