• Kiesol iK

  Art.nr. 181330

  Kiesol iK

  Waterverdunbaar siloxaanconcentraat

  Variant
  1813 | Kiesol iK
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid / kleur helder tot gelig
  Basis siloxaan
  Dichtheid (20°C) 1,0 gr/cm³
  Werkzame stofgehalte 100%
  Viscositeit (25°C) 15 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
  • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%
  • Nat-in-nat methode (meerstappen injectie)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Hydrofoberend
  • Goede indringdiepte
  • Werkzame stofgehalte: 100%
  • Verdunbaar met water (tot 1 : 12)
  • Hoog rendement
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel.

   • Voorbereidingen

    U2_HZ_14

    U2_HZ_15

    Bij wanden, dikte > 0,6 m, verdient het de aanbeveling de boorgatenreeks aan beide zijden te plaatsen.

    U2_HZ_16

    U2_HZ_17

    Spouwmetselwerk met BSP 3 of BSP 6 (Boorgatenvuller) voorinjecteren.

    Gevulde boorgaten opnieuw perforeren nadat de BSP is uitgehard.

    U2_HZ_13

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • injectie onder druk
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • U2_HZ_14

    VA1_HZ_11

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    Bij het vermengen altijd Kiesol iK aan het water toevoegen.

    Bij het vermengen altijd een schone, lege emmer of speciekuip gebruiken.

    Na het injecteren de boorgaten vullen met Boorgatenvuller.

    VA2_HZ_9

  • Gereedschap / Reiniging
   • injectie onder druk
   • Lagedruk spuitapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • specifiek voor het object / m²
   • Concentraat (te verdunnen 1 : 8 tot 1 : 12)
    Ca. 0,2 kg/m per 10 cm wanddikte (kan afhankelijk de porositeit van het metselwerk variëren)

  • Algemene instructies
   • Niet geschikt voor gasbeton en leem.

    Materiaal aangemaakt met gedestilleerd water is tot 6 maand opslagstabiel.

    Het product reageert met luchtvochtigheid.

    Langer contact met de lucht alsmede met kleine waterhoeveelheden vermijden.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

    Opmerking met betrekking tot injectietechniek voor de verwerking met en van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport WTA-merkblad 4-10 in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.