• Clean AC [basic]

  Art.nr. 067201

  Clean AC [basic]

  Zure reiniger

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid wit, kristallijn poeder
  Oplosbaarheid zeer goed
  pH-waarde (20°) 0,8 (10% oplossing)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Schoonmetselwerk van klinkers en baksteen
  • Het verwijderen van mortelrestanten, kalk en cementsluier
  • Het verwijderen van kalk- en ketelsteen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer effectief poederconcentraat
  • Gemakkelijk oplosbaar in warm water
  • pH-waarde 0,8 (10% oplossing)
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.

    De te reinigen ondergrond met water voornatten.

    Afhankelijk van de intensiteit van de vervuiling verdunnen met water in een mengverhouding van 1 : 4 tot 1 : 20.

    Ter beoordeling van het reinigingseffect een proefvlak opzetten.

  • Verwerking
   • mengverhouding comp. A 1 : comp. B water 4-20
   • schrobborstel / schrobber
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • De oplossing, afgestemd op de verontreiniging, met geschikt gereedschap aanbrengen.

    Het oppervlak met een borstel of schrobber schoonmaken.

    Intensief naspoelen.

    Optioneel reinigen met een hogedruk reiniger.

    Het reinigingsmiddel volledig verwijderen.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

    Reinigingsrestanten kunnen leiden tot kalkuitbloeiingen.

    Bij contact met metaal onmiddellijk met water naspoelen.

    Donkere voegen kunnen door de reiniging lichter worden.

    Niet geschikt voor kalkzandsteen klinkers.

    Sterk poreuze respectievelijk oppervlakken waar uitbloeiingen kunnen ontstaan, voorimpregneren en vervolgens reinigen (patent DE 3018116C2).

  • Gereedschap / Reiniging
   • schrobborstel / schrobber
   • Borstel, schrobber, hogedruk reiniger

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 36 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Ca. 0,05 - 0,1 kg/m² afhankelijk van de vervuiling bij toepassing 1 : 10 met water

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Niet geschikt voor kalkzandsteen klinkers.

    Het materiaal lost alleen kalkhoudende vervuilingen, geen andere verontreinigingen.

    Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.